Ředitelkou sekce zahraniční sítě CzechTrade se stala Ivana Třosková

Ředitelkou sekce zahraniční sítě CzechTrade je nově Ivana Třosková. Pozici zastává od ledna 2024. Ivana Třosková má dlouholeté zkušenosti s vedením zahraniční kanceláře i regionálního centra CzechTrade. Jejím hlavním cílem je zajistit vysoce kvalitní fungování zahraniční sítě CzechTrade a v souladu s nově přijatou strategií prosazovat v zahraničí české výrobky s vysokou přidanou hodnotou.

Ivana Třosková, CzechTrade

„Chceme i nadále firmám kvalitně zabezpečovat zahraniční servis tak, aby měl vývoz stoupající trend. Ivana Třosková je velmi dynamický člověk s ambicí plně využít potenciál každého projektu a se svými zkušenostmi perfektně zapadá do celého týmu CzechTrade. Jsem si jistý, že v rámci své nové role plně zajistí kvalitní fungování zahraniční sítě, kterou nadále rozšiřujeme. Letos zahájíme provoz dalších čtyř zahraničních kanceláří,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade a dodává: „Posilovat kvalitu zahraniční sítě a dále rozvíjet český export je součástí střednědobé strategie CzechTrade.“

Ivana Třosková do agentury CzechTrade poprvé nastoupila v roce 2010, kdy pracovala v oddělení exportních příležitostí. Od roku 2011 pak zastávala pozici ředitelky zahraniční kanceláře v Itálii a následně i ředitelky regionálního centra pro oblast Jižní Evropy a Balkánu. Má tedy bohaté zkušenosti s exportním servisem v zahraničí a vynikající jazykové znalosti. Její poslední pracovní zkušenost je z Italsko-české obchodní a průmyslové komory, kde pracovala jako Business Development Manager.

Nová ředitelka zahraniční sítě odpovídá za celkovou koordinaci činnosti zahraniční sítě, stanovení a plnění cílů, organizační a provozní zajištění sítě včetně kontroly nákladů na činnost a také definování strategie jednotlivých regionálních center sdružujících zahraniční kanceláře CzechTrade. K činnosti na této pozici rovněž patří identifikování příležitostí pro zlepšení služeb poskytovaných klientům z řad českých exportérů. „Každá země má svá specifika a mým cílem je koordinovat zahraniční síť tak, aby docházelo k efektivnímu propojování perspektivních oborů v jednotlivých teritoriích s nabídkou a možnostmi českých firem. Zároveň se v rámci strategie zaměřím na prezentaci Česka v zahraničí jako země, která dokáže nabídnout produkty s vysokou přidanou hodnotou,“ říká Ivana Třosková, ředitelka sekce zahraniční sítě a dodává: „Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade jsou největším aktivem agentury, jsem si proto vědoma obrovské zodpovědnosti, kterou s sebou tato pozice nese, ale také skvělé příležitosti, jak zúročit mé zkušenosti s agendou zahraniční kanceláře CzechTrade a business developmentu v rámci mého předchozího působení. Svým návratem do agentury jsem na mnohé aktivity navázala, další se ale za tu dobu velmi výrazně posunuly vpřed. Co ale zůstává, je profesionální tým a jedinečná kultura agentury.“