Peter Bauer, nový generální ředitel společnosti Bioinova

Bioinova, biotechnologická společnost specializující se na vývoj buněčných terapií, oznamuje jmenování MUDr. Petera Bauera, PhD. na pozici generálního ředitele. Bauer (43) se vrací co České republiky po mnohaletém působení na renomovaných výzkumných pracovištích a klinikách v Japonsku a Spojených státech amerických.

Ve společnosti Bioinova bude mít na starosti koordinaci klinických studií, komunikaci s odbornými pracovišti a vztahy se zahraničními obchodními partnery. Povede tým zajišťující výrobu a výzkum kmenových buněk jak do klinických studií, tak pro komerční aplikace.

Peter Bauer vystudoval obor Všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2005 získal na stejné univerzitě titul PhD., když se věnoval výzkumu v oblasti neurogenetiky, a to jak na pracovišti ve Fakultní nemocnici Motol v Praze, tak v RIKEN Brain Science Institute v Japonsku. Po absolvování doktorského studia se do Japonska vrátil a v institutu RIKEN působil více než tři roky jako výzkumný pracovník. Zabýval se primárně studiem degenerativních onemocnění postihujících centrální nervový systém a jejich experimentální léčbou (např. Huntingtonova choroba).

V roce 2009 se přestěhoval do USA, kde získal post hostujícího vědce na neuro-onkologii v rámci Národních institutů zdraví v Marylandu. Jeho hlavní pracovní náplní byl výzkum patofyziologie mozkových nádorů. Zde se také začal zabývat buněčným reprogramováním a kmenovými buňkami. Doposud poslední pracovní zkušenost v zahraničí načerpal na klinice Mayo v Jacksonville na Floridě, kde působil jako vědecký pracovník a poté i jako assistant profesor na oddělení neurověd. Zde navázal na svůj předešlý dlouhodobý výzkum neurodegenerativních chorob a začal se věnovat především amyotrofické laterální skleróze (ALS) a Parkinsonově chorobě. Přispěl k vývoji první potencionálně kauzální léčby u nejčastějšího typu ALS. Svoje zkušenosti v oblasti kmenových buněk využíval k modelování a experimentálním terapiím těchto onemocnění.

Bauer je recenzentem několika předních odborných časopisů, jako např. Scientific Reports, Cellular and Molecular Life Sciences, Neuroscience, Neuroscience Research, Clinical Genetics a Experimental Neurology. Je autorem řady odborných publikací na téma neurogenetiky, neurodegenerativních chorob a jejich experimentální léčby. Je ženatý, má 3 děti, hovoří anglicky, německy, maďarsky a částečně rusky. Ve svém volném čase se rád věnuje rodině, cestování a široké škále sportů.