Oldřich Petržilka

Oldřich Petržilka, nový prezident České plynárenské unie

V úterý 13. dubna 2010 byl na shromáždění členů České plynárenské unie (ČPU) v Praze zvolen Oldřich Petržilka jejím novým prezidentem. Ve funkci střídá Romana Budinského, který tuto funkci zastával 3,5 roku. Oldřich Petržilka byl statutárním orgánem, prezídiem ČPU, 22. března 2010 také jmenován novým generálním sekretářem.

Ing. Oldřich Petržilka vystudoval plynárenství na Ústavu plynárenství a koksochemie Fakulty technologie paliv a vody Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a celý svůj profesionální život věnoval tomuto odvětví. V České plynárenské unii působil jako senior manager od r. 2003. Od října 2009, kdy byl valnou hromadou zvolen členem představenstva společnosti OTE, a.s. - operátora trhu s energiemi, se současně zabývá také fungováním trhu se zemním plynem v ČR. V uplynulých letech pracoval jako senior manager a plynárenský expert konzultační firmy Deloitte. Specializoval se na strategii zvyšování výkonnosti utilitních energetických společností jak v České republice, tak ve střední Evropě. Před nástupem k Deloitte pracoval 22 let v různých funkcích v českém plynárenství, především v oblasti koncepce a strategie. V letech 1996-1999 působil na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR jako ředitel odboru plynárenství a kapalných paliv.