Monika Ihnatková, nový Public Affairs Manager pro Českou republiku společnosti Danone

Monika Ihnatková se do Danone vrací a od 1.11.2021 nahradila Petra Kopáčka na pozici Public Affairs Manager ČR.

Monika Ihnatková, Danone

Monika Ihnatková v minulosti pracovala ve společnosti Danone a Nutricia na pozicích, jako například Regulatory Affairs Manager v Nutricia ČR/SR, External Scientific Affairs Manager ČR/SR a do června 2019 pracovala na pozici Public Affairs Manager pro Českou republiku. Do Nutricie nastoupila ze Státniho ústavu pro kontrolu léčiv, kde pracovala v oddělení registraci léčiv.

Na nové pozici bude mít na starosti komunikaci a realizaci projektů s profesními asociacemi, institucemi veřejné správy, odborníky a dalšími klíčovými hráči ve sféře potravinářství, včetně budování reputace i oblasti CSR a trvalé udržitelnosti.