Karel Horák, nový člen představenstva Air Bank. Air Bank má nově čtyřčlenné představenstvo, včetně nové zástupkyně zaměstnanců v dozorčí radě

Novými členy představenstva Air Bank jsou Karel Horák, ředitel divize Péče o klienty, a Martin Popík, ředitel divize Řízení rizik. Zaměstnanci Air Bank si jako svou zástupkyni v tříčlenné dozorčí radě zvolili Martinu Šafaříkovou, rovněž z divize Řízení rizik.

Karel Horák, Air Bank

Karel Horák působí v Air Bank jako ředitel divize Péče o klienty a je zodpovědný za řízení klientského portfolia a obchodních procesů, včetně pobočkové sítě a kontaktního centra.

Martin Popík, Air Bank

Martin Popík má v Air Bank jako ředitel divize Řízení rizik na starosti retailová, komerční, operační a tržní rizika.

Nové čtyřčlenné představenstvo Air Bank: Předsedou představenstva je Michal Strcula (generální ředitel Air Bank), dalšími členy představenstva jsou Pavel Pfauser (ředitel divize Finance), Karel Horák (ředitel divize Péče o klienty) a Martin Popík (ředitel divize Řízení rizik).

Martina Šafaříková, Air Bank

Martina Šafaříková působí v Air Bank také jako vedoucí oddělení podpory klientských procesů. Do její gesce tak vedle schvalování úvěrů a hypoték spadají například také riskové procesy, správa pohledávek nebo součinnost s externími subjekty. V dozorčí radě banky zasedá společně s jejími dvěma stávajícími členy Radkem Pluhařem a také Pavlem Rozehnalem, který v dozorčí radě zastává pozici předsedy.