Jiří Rabiec je nově ekonomickým ředitelem skupiny CE Industries a členem představenstva

Ekonomickým ředitelem skupiny CE Industries se v rámci interních změn stal Jiří Rabiec, který dosud ve skupině působil jako manažer controllingu a konsolidací. Zároveň se stává členem představenstva holdingu. Na své dosavadní pozici se kromě integrace holdingových pravidel reportingu v rámci zahraničních akvizic a konsolidací podílel na preakvizičních projektech ve všech oblastech činnosti CE Industries.

Jiri Rabiec, CE Industries

„Jsem zejména vděčný za důvěru ze strany vedení skupiny. Vyjma širší zodpovědnosti vnímám velmi silně potřebu nastavovat a řídit procesy v našem rychle se rozvíjejícím holdingu s důrazem na jejich flexibilitu, přinesenou hodnotu a efektivitu práce lidí nejen ve finančním týmu,“ říká Jiří Rabiec.

Do skupiny CE Industries nastoupil Jiří Rabiec v roce 2021. Předtím působil osm let ve společnosti PricewaterhouseCoopers Audit. V této společnosti poslední tři roky vedl audity zejména lokálně vlastněných společností v oblastech průmyslové výroby, railway, automotive, logistických služeb a energetiky. Jiří Rabiec je od roku 2018 členem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) a od roku 2022 statutárním auditorem.

 

O CE Industries

CE INDUSTRIES je dynamický průmyslový holding podnikající na evropských trzích v železniční dopravě, recyklaci surovin, energetice a FMCG. Tvoří jej dvacet společností, v nichž pracuje více než 2500 zaměstnanců a generuje roční obrat převyšující 15 miliard Kč. Holding, jehož majitelem je český podnikatel Jaroslav Strnad, rozvíjí průmysl současnosti pro udržitelnou budoucnost s důrazem na odpovědnost, dlouhodobost a respekt k životnímu prostředí i lidské společnosti. Aktuálně působí na trzích střední a jižní Evropy, konkrétně v České republice, Slovenské republice, Chorvatské republika, Srbské republice.