Jiří Kristek

Jiří Kristek, nový ředitel obchodu a marketingu záznamových systémů ReDat společnosti RETIA

Nově vytvořená pozice komplexně zastřešuje jeden z výrobních programů společnosti RETIA. Úkolem Jiřího Kristka je posílení pozice RETIA na celosvětovém trhu záznamových systémů a systémů pro řízení kvality obsluhy zákazníka.

Jiří Kristek vystudoval fakultu elektrotechnickou na ČVUT Praha, obor mikroelektronika. Dříve pracoval na různých technických pozicích společností Tesla Lanškroun a Tesla Pardubice (vývoj radarových systémů). Svůj profesní život později spojil s pardubickou společností RETIA, kterou spoluzakládal a kde působil jak na technických, tak později na manažerských pozicích. Od roku 2006 zastává v této společnosti také pozici člena představenstva.