Divizi daňového a právního poradenství EY posiluje Ondřej Havránek, povede tým advokátů EY Law v České republice

Od 1. června 2020 se Ondřej Havránek (46) stává partnerem v oddělení daňového a právního poradenství. Povede advokátní kancelář EY Law, která navazuje na dosavadní globální poradenské služby EY.

Ondřej Havránek, EY

Ondřej Havránek je nově jmenován partnerem EY v oddělení daňového a právního poradenství, kde vede českou divizi globální značky EY Law. Ta zastřeší advokátní služby, a EY tak nabídne ucelený servis v reakci na aktuální potřeby klientů.

Ondřej se společně se svým týmem specializuje na právní poradenství v oblasti transakcí, obchodního práva, nemovitostí, finančních služeb, duševního vlastnictví a informačních technologií. Věnuje se rovněž soudním a rozhodčím řízením a je zapsán v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Ondřej má více než 20 let zkušeností v advokacii a specializuje se na právní poradenství v oblastech M&A, obchodního práva, nemovitostí a soudního a rozhodčího řízení. Je absolventem Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické v Praze. Je ženatý a má tři syny. Ve chvílích volna se věnuje rodině a rád cestuje, jezdí na kole, hraje fotbal a lyžuje.