TÜV SÜD: Buďte napřed. Připojte se.

Praha/Mnichov. „Buďte napřed. Připojte se.“ je název prezentace TÜV SÜD na mezinárodním automobilovém veletrhu IAA 2015, který se bude konat ve Frankfurtu nad Mohanem od 17. do 27. září. U stánku D04 v hale 8 bude tento mezinárodní poskytovatel služeb představovat své modulární balíčky služeb pro  finální výrobce vozidel, dodavatele, autosalóny a provozovatele vozových parků. Zaměří se  na témata automatizovaného řízení, elektromobility, testování vozidel a komponentů ale také na oblasti posudků vozidel na konci platnosti leasingových smluv a náhrad škod.

Dva z nejvýznamnějších vynálezů minulého století, automobil a internet, spojují své síly. Digitalizace a možnosti vzájemného propojení otevírají nové hranice v podobě automatizovaného řízení. Pokrok je nezadržitelný a rychlejší než kdy předtím. TÜV SÜD poskytuje podporu výrobcům vozidel a dodavatelům poskytováním nezávislých služeb na celém světě – od vývoje až po homologaci a další služby včetně dynamického testování celých vozidel (BSR) a komponentů (DYCOT). Vždy, když automaticky řízená zkušební vozidla potřebují schválení do provozu, jsou u toho odborníci TÜV SÜD, kteří výrobcům a vývojářům poskytují své služby. 

Není to ale jenom technologický pokrok, co kráčí nezadržitelně vpřed – celý sektor je na vzestupu. Světu prodeje automobilů i nadále vládnou akvizice a s tím, jak roste velikost jednotlivých společností a složitost jejich pracovních činností, roste také potřeba hledání a využívání synergií. To se týká prodeje nových stejně tak jako ojetých vozidel. Vzhledem k rostoucí složitosti struktur v našem oboru stoupá v mnoha oblastech poptávka po komplexních službách. Patrick Fruth, generální ředitel TÜV SÜD Auto Service GmbH, uvádí, „Na IAA chceme naši společnost představit jako nezávislého partnera pro průmysl, který nabízí kompletní modulární balíček služeb přizpůsobený novým požadavkům tohoto sektoru.“ Podle Patricka Frutha název „Buďte napřed. Připojte se.“ znamená, že „velcí prodejci automobilů potřebují spolehlivého partnera, třetí nezávislou stranu, který jim poskytne podporu v průběhu strukturálních změn a pomůže jim řídit jejich procesy.“

Propojený vozový park

Digitalizace už zasáhla i vozové parky. Dceřiná společnost TÜV SÜD Fleet Logistics International (FLI), která je předním nezávislým poskytovatelem služeb správy vozového parku v Evropě, v nedávné době oznámila akvizici belgických společností TCOPlus a FleetVision. TCOPlus jako mezinárodně působící dodavatel softwaru pro správu vozového parku umožní TÜV SÜD další rozšíření služeb v této oblasti. Řešení TCOPlus umožňují správcům vozového parku simulovat výpočet zdanění a další kalkulace online a vytvářet tak spolehlivé předpovědi pro své finanční operace. „TCO nám umožňuje poskytnout našim zákazníkům ještě komplexnější podporu odhalováním potenciálu pro úspory a faktorů, které mají vliv na náklady,“ vysvětluje Fruth. Dalším bonusem je to, že správci mezinárodních vozových parků mohou využívat globální síť FLI, která pokrývá více než 38 zemí. „Naši kolegové na jednotlivých trzích znají jejich zvláštní podmínky a právní požadavky. Můžeme tak našim zákazníkům poskytovat skutečně kompletní služby,“ uvádí Fruth.

Digitální snižování nákladů

Ústředním tématem ve zrychlování procesů a s tím souvisejícím snižování nákladů v prodeji automobilů je standardizace procesu správy vozidel. V této oblasti společnost TÜV SÜD nabízí celou řadu služeb pokrývajících celý životní cyklus vozidla od pořízení až po prodej včetně posouzení stavu a provádění oprav, správy dat, stanovení ceny a prezentace. A co se týče digitálních aspektů, národní systém pro správu použitých vozidel TÜV SÜD (NUMoS) umožňuje prodejcům automobilů mít vždy přehled o všech klíčových údajích a pružně na ně reagovat například snížením času, která vozidla tráví na parkovištích. Mezi další oblasti, v nichž mezinárodní poskytovatel služeb nabízí svou pomoc, patří registrace vozidla nebo její zrušení a samozřejmě i pravidelné technické prohlídky. Certifikát použitého vozidla TÜV SÜD je základem při budování důvěry vašich zákazníků a pomáhá tak zajistit rychlejší prodej a obrat.

Průlom v elektromobilitě

V souladu s plány německé vlády a Národní platformy pro elektrickou mobilitu bude letošní ročník IAA ohlašovat nasazení elektromobility na trh s cílem zvýšit počet elektrických vozidel na silnicích do roku 2020. Z tohoto důvodu TÜV SÜD zvyšuje své úsilí zaměřené na podporu výrobců a dodavatelů vyvíjejících bezpečná vozidla a bateriové systémy. TÜV SÜD je jediným poskytovatelem certifikačních služeb, který má k dispozici celosvětovou síť sedmi testovacích laboratoří pro velkokapacitní autobaterie.

Společnost TÜV SÜD se také aktivně zapojuje do procesu harmonizace nabíjecích systémů na celém světě. Spolu s celou řadou výrobců a dodavatelů vozidel je TÜV SÜD zakládajícím členem CharIN, iniciativy prosazující kombinovaný dobíjecí systém CCS navržený pro Evropu a USA, který dokáže vozidla dobíjet jak pomalejším střídavým proudem, tak rychlejším – a v budoucnu možná i ultra rychlým – stejnosměrným proudem. Aktivity TÜV SÜD v této oblasti se mimo jiné zaměřují na to, aby si vozidla a nabíjecí stanice dobře „rozuměly“ a plnily všechny požadavky na vzájemnou kompatibilitu. Jedná se o klíčový krok vstříc bezpečnému a bezproblémovému nabíjení elektromobilů.

Služby pro finální výrobce vozidel, výrobce komponentů  a prodejce automobilů, mezinárodní správu vozového parku, společnosti zabývající se vývojem automatizovaného řízení  nebo elektromobilitou: prezentace TÜV SÜD na veletrhu IAA 2015 představí odborné znalosti společnosti v těchto odvětvích a kompletní nabídku služeb týkajících se automobilů a mobility. „Tím, že na IAA představíme širokou nabídku témat, chceme zdůraznit svou vedoucí pozici jako partnera průmyslu na jednom z největších automobilových veletrhů světa,“ uvádí Fruth. Ve stánku D04 v hale 8 budou také k dispozici odborníci, kteří budou schopni zodpovědět na všechny otázky týkající se tradičních služeb TÜV SÜD včetně pravidelných technických prohlídek a měření emisí, řidičských zkoušek, posouzení škod a oceňování.

Kromě toho se během IAA budou konat i následující akce organizované TÜV SÜD:
 

16. září: Tisková konference s Klemensem Schmiedererem, členem představenstva TÜV SÜD AG, na různá témata včetně autonomního řízení

17. září: Panelová diskuze (v němčině) „Mobilität verbindet – Chancen und Herausforderungen des Automatisierten Fahrens“ (Mobilita spojuje – příležitosti a překážky autonomního řízení) včetně diskuze se zástupci průmyslu a odbornými novináři

17. září: Předání ceny za kvalitu služeb TÜV SÜD

18. září: Předání ceny GreenFleet®

Podrobnosti o přesném čase a místě budou zveřejněny později.

 

be ahead

 

 

TÜV SÜD představí své služby na mezinárodním automobilovém veletrhu IAA 2015, který se bude konat ve Frankfurtu nad Mohanem od 17. do 27. září, a to pod názvem „Buďte napřed. Připojte se.“ Ve stánku D04 v hale 8 společnost představí svou kompletní nabídku inovativních služeb pro automobilový průmysl. Navštivte nás na IAA. Více informací o prezentaci TÜV SÜD na IAA naleznete na www.tuev-sued.de/iaa2015

Informace pro řidiče automobilů jsou dostupné na www.tuv-sud.com.