Seznamujte se netradičním způsobem aneb Business & Pleasure Networking v praxi

Skloubit práci a soukromý život je čím dál tím větší oříšek. Pokud trávíte v kanceláři či na cestách většinu svého času, je téměř nemožné budovat nové obchodní kontakty či dokonce najít spřízněnou duši. Řada manažerů a značně vytížených lidí proto sahá k různým druhům networkingových akcí, seznamek a obchodních setkání, které slibují pestré portfolio kontaktů či výběr partnera „na míru“. Ve skutečnosti nemožný úkol, pokud se sami nezapojí a aktivně nenavazují nové známosti, nemine je zklamání z výsledku. Na tyto akce většina lidí totiž vyráží s kolegou či známým, jako přirozenou podporou, což jednoznačně vede ke konverzaci v uzavřeném kruhu již známých lidí.

Seznamování „na zakázku“ - obklopujte se lidmi svého druhu

Z těchto důvodů vznikl prostor pro zcela novou službu, takzvaný Business & Pleasure Networking, který nemá v České republice obdoby. Jedná se o kombinaci networkingové (tvoření sítě kontaktů, pozn.) akce zaměřené na business a neformálního setkání s příjemnými a inteligentními lidmi, mezi kterými je pravděpodobná souhra a vzájemná prospěšnost.

Naším cílem je efektivní seznamování, tedy seznámit co nejvíce lidí navzájem a dát jim tak za krátký časový úsek prostor pro vytvoření nových kontaktů. Jak je následně využijí je již zcela na nich,“ komentovala Business & Pleasure Networking zakladatelka tohoto projektu Lenka Schánová. „Hravě, efektivně a zcela přirozeně propojujeme lidi podobného zaměření, vzdělání a postavení a to způsobem, který je přijatelný pro každého bez rozdílu pohlaví či věku,“ dodala.

Jak to funguje v praxi?

V rámci akcí Business & Pleasure Networking se setkávají lidé v klubové atmosféře, aniž by na ně byl vyvíjen společenský či individuální nátlak. Pozvaných bývá kolem 40 lidí, kteří jsou rozděleni do malých skupin. V rámci večera se skupiny mění a účastníci se tak dostávají do interakce se všemi pozvanými. Bez stresu, studu či přetvářky jsou navazovány kontakty, rozhovory, vztahy a to řízeným způsobem pod vedením profesionálů. Večer se skládá z několika úkolů, které účastníci postupně plní. Jedná se převážně o konverzační a vzájemně poznávací aktivity, které jsou zaměřeny na získání základních informací o druhých a to hravým a neformálním způsobem. Odměnou a motivací jsou samozřejmě skvělé drinky.

Důvodem pro vznik projektu Business & Pleasure Networking byly jednoznačně mé dosavadní zkušenosti se získáváním kontaktů. Klasický networking je zaměřen pouze na obchodní vztahy a bez vlastní proaktivity si z něj účastníci mnoho neodnesou. Mají tendenci spíše konverzovat ve skupině již známých lidí, případně jen se svým doprovodem, a většinu přítomných tak v podstatě míjí,“ vysvětlila důvody pro vznik těchto akcí Lenka Schánová. „Seznamky typu Speed-Dating zaměřené na osobní vztahy jsou problematické také, ale jinak. Řada vysoce postavených a vytížených lidí si nechce připustit, že někoho hledají a stydí se přiznat, že jsou single. Na základě toho se takovým akcím cíleně vyhýbají a změna nenastává,“ dodala Schánová.

Pro koho je Business & Pleasure Networking určen?

„Business & Pleasure Networking není otevřenou akcí pro každého. „Pečlivě dbáme na výběr pozvaných lidí a vybíráme ty, kteří odpovídají naší vlastní filosofii, tedy příjemné, úspěšné, vzdělané a inteligentní lidi, kteří pracují sami na sobě, stojí o nové kontakty a respektují ostatní. Naším cílem je vzájemně propojovat jednotlivce na obchodní i soukromé úrovni, nikoliv podporovat klasické rychloseznamování,“ vysvětlila Schánová.

 

Pro více informací a případnou účast navštivte webové stránky http://www.schanova.com.