Polovina českých žen uvažuje o podnikání, brání jim nedostatek financí

Více než polovina českých žen (54 %) alespoň někdy uvažovala, že se zkusí postavit na vlastní nohy a začne podnikat. Vyplynulo to z výzkumu, na němž se společně podílely projekt ŽENY s.r.o. a Český národní panel. Průzkum byl proveden na vzorku 500 žen z celé České republiky ve věku 18 – 65 let.

O podnikání mají nejčastěji zájem ženy ve věku 18 – 30 let (68 %) a s vysokoškolským vzděláním (70 %). Že rozjedou vlastní byznys, však uvažují i ženy ve věkové kategorii nad 51 let. Rozhodné ne řeklo podnikatelským aktivitám 33 % oslovených respondentek. „Výsledky naznačují, že ženy nejvíce uvažují o podnikání na začátku své kariérní cesty. Není to překvapivé. V dnešní době nekonečných příležitostí se nabízí investovat svůj potenciál a ambice do osobních vizí,“ říká Marcela Bělovská, zástupce Českého národního panelu.

Hlavní osobní důvod, který ženám brání začít podnikat, vidí oslovené v nedostatku financí. Peníze představují potíž pro dvaapadesát procent z nich, největší problém jsou pro věkovou skupinu 18 – 30 let. Jako druhou nejčastější komplikaci zmiňují české ženy strach. Odvahu realizovat své nápady nemá celých pětačtyřicet procent, podnikání považují za příliš nejisté a riskantní. Třetím důvodem je pak absence podnikatelského záměru, který chybí 22 % oslovených. Naopak nejméně se ženy obávají, že by při realizaci svého nápadu neměly podporu ze strany rodiny nebo známých (6 %) nebo nedokázaly skloubit vlastní byznys se starostí o rodinu. Tuto obavu vyslovilo pouhých 5 % respondentek a ve výčtu možných strachů skončila jako poslední. „Je skvělé, že čím dál více žen začíná uvažovat o své vlastní cestě a nesedí a nezoufají si před Úřadem práce. Vlastní podnikání je zajímavým východiskem v případě nezaměstnanosti, nebo když je žena dlouhodobě nespokojená ve své stávající profesi. Finance jsou problémem, ne však neřešitelným,“ říká Eva Vašková Čejková, zakladatelka projektu ŽENY s.r.o.

Co by českým ženám nejvíc pomohlo k odstartování vlastního podnikání, je jistota, že o jejich produkty a služby bude zájem (54 %), volné našetřené finanční prostředky (37 %) nebo mentor, který by jim stál po boku a pomáhal. Coby pátého nejčastějšího pomocníka po výhře v loterii (23 %) zmiňovaly ženy dostupnost informací o podnikání podané srozumitelnou formou. Tato forma podpory by přiměla rozjet vlastní byznys 22 % oslovených.

Kdyby měly české ženy neomezené možnosti a finanční prostředky, pustily by se do podnikání nejčastěji v oblasti gastronomie. Kavárnu nebo čajovnu by zařídilo 24 % oslovených, cukrárnu nebo pekárnu pak 17 % respondentek. Druhá největší skupina, 20 % žen, by podnikala v oboru ubytovacích služeb. Nejméně atraktivní pro spuštění vlastního byznysu se ženám jeví oblasti umění, zemědělství a sportu.

Jako hlavní překážky podnikání v České republice obecně vidí české ženy minimální podporu ze strany státu (52 %), přebujelou administrativu (44 %) a daňový systém (37 %). Za komplikaci považují oslovené respondentky i přehlcený trh, kdy podle nich není dostatečný prostor pro nové podnikatelské záměry. Ve výčtu překážek zmiňují i velkou konkurenci v porovnání se zahraničními výrobci a prodejci.

V České republice působí značné množství podnikatelských sdružení, asociací, komor, svazů a podobně. Na podporu ženského podnikání vznikají i specializované projekty. Jedním z nich je právě projekt ŽENY s.r.o., který nabízí ženám ze všech regionů České republiky pomoc prosadit jejich plány a rozběhnout tak vlastní představy o kariéře a životě. „Ženy mají obrovský potenciál pro podnikání, mají k němu ty nejlepší předpoklady, jen mají mnohdy strach a třeba i zbytečný. Svou prací se mohou podílet na zvýšení ekonomické výkonnosti společnosti, jen je potřeba dát jim podporu, zázemí, pomoci jim na startu a nabídnout jim nástroje, které jim pomohou třeba v tom, jak o sobě dát vědět. A kdo jiný může ženy podpořit víc než zase ženy,“ dodává Eva Vašková Čejková, zakladatelka projektu ŽENY s.r.o., který v květnu tohoto roku oslaví rok své existence.

O projektu ŽENY s.r.o.:

ŽENY s.r.o. je projekt pro české a slovenské ženy. Spojujeme se, abychom podporovaly podnikavost a pomohly všem, kdo hledají inspiraci nebo se naopak touží inspirací stát. Fungujeme online i v reálném životě. Náš webový portál tvoří hlavně samotné uživatelky. Prostřednictvím www.zenysro.cz mohou sdílet své osobní zkušenosti, názory, navazovat kontakty, dostat se k pozvánkám na zajímavé akce ze všech regionů České a Slovenské republiky, mohou zdarma testovat produktové novinky a také s námi nakupovat, a to výrobky od českých a slovenských žen, které si plní svůj sen a pustily se do vlastního byznysu. V reálném životě fungují naše Pracovny ŽENY s.r.o. a také Katalog ŽENY s.r.o., prostřednictvím kterého dáváme všem odvážným ženám příležitost rozvíjet se a podnikat. Každá z vás se k nám může přidat. 21. století je stoletím žen a ŽENY s.r.o. vám nabízejí prostor ke spolupráci.

O národním panelu:

Český národní panel je místem na internetu, kde se registrují ti uživatelé internetu, kteří se chtějí zúčastnit průzkumů veřejného mínění na internetu a dlouhodobě se tak vyjadřovat k nejrůznějším zajímavým společenským otázkám a tématům. Český národní panel je otevřen pro všechny občany České republiky. Pro občany Slovenské republiky existuje analogický projekt na adrese www.narodnypanel.sk. Český národní panel je společný projekt agentur NMS Market Research, STEM/MARK a MEDIARESEARCH.