Nová organizační struktura ČSOB od 1. 7. 2014

Na základě rozhodnutí představenstva ČSOB dochází s účinností od 1. července 2014 ke změně organizační struktury ČSOB. K výrazným změnám dochází v agendě Petra Hutly, který nově převezme odpovědnost za oblast Integrované služby pro soukromou klientelu.

Původní agenda Specializované bankovnictví a pojištění se nově rozdělí mezi Marka Ditze, Petra Hutlu a Petra Knappa. Petr Hutla bude zodpovědný za pobočkovou síť ČSOB i Poštovní spořitelny, Era finanční centra, call centrum či marketingovou komunikaci banky. Za ČSOB Pojišťovnu, ČMSS a ČSOB Penzijní společnost bude nově odpovědný Marek Ditz; za ČSOB Leasing a ČSOB Factoring Petr Knapp. K dalším změnám dochází také u ostatních členů představenstva. Útvary Compliance, Řízení rizik, Komunikace a Právní služby nově spadají pod Johna Hollowse. Koen Wilmots je nově odpovědný za Facilities Management, útvar Platby a produkty a Obchodní technologie a podpora procesů.

Organizační struktura k 1. červenci 2014:

Organizační struktura k 1. červenci 2014

Era je obchodní značka Československé obchodní banky, a.s.