Mezinárodní Leadership program otevírá nové cesty manažerům v době digitální ekonomiky

Chcete být efektivním manažerem? Rádi byste se naučili něco o CRM či financích? Nejen to nabízí společnost News Horizons v rámci moderního distančního Leadership programu pro manažery a lídry. Představíme programy Efektivní manager, CRM: Marketing pro managery a Finance pro managery a Řízení inovací, změn i projektů. 

New Horizons.

Nabídku distančního mezinárodního leadership vzdělávání v prostředí digitální ekonomiky nabízí New Horizons od OMI Institute. Program je vytvořený ve spolupráci s Open Business School, lídrem v poskytování distančního vzdělávání pro manažery.

Výhody zapojení do distančního Leadership programu

  • Na praxi zaměřený profesní rozvoj, ne učení se teoretickým poznatkům
  • Mezinárodní terminologie leadershipu
  • Moderní digitální technologie a sociální média v práci lídra
  • Leadership projekt: Úspěšný lídr v prostředí digitální (post-COVID) ekonomiky

Vyberte si programy, které vás zaujaly a vytvořte si vlastní individuální distanční program profesionálního růstu. 

Efektivní manager

Obsahem kurzu je v prvé řadě oblast komunikace, řešení problémů a proces rozhodování, realizace záměrů, porozumění lidí v práci, práce ve skupinách a týmech, nábor a výběr zaměstnanců či řízení výkonnosti.

Kurz je určen manažerům, budoucím manažerům, vedoucím týmů, koordinátorům, specialistům i supervizorům

Za pomoci různých aktivit při řešení vašich problémů vás provede klíčovými oblastmi organizačního chování a řízení lidských zdrojů. Zaměřujeme se především na situace, které ze své praxe dobře znáte, a to bez ohledu na to, zda jste v soukromém, veřejném nebo neziskovém sektoru.

Více informací 

CRM: Marketing pro managery

Kurz se věnuje oblastem segmentace trhu, pochopení a ovlivňování chování zákazníků, marketingový MIX, řízení marketingových informací, marketingový plán. 

Tento praktický studijní program je odpovědí na praktické požadavky současných i budoucích liniových manažerů, vedoucích týmů, specialistů, koordinátorů a supervizorů, z nichž celá řada nemusí být přímo zapojena do financí nebo marketingu.

Za pomoci různých praktických aktivit se budete při řešení vašich manažerských problémů věnovat externímu prostředí, vztahům se zákazníky, průzkumu trhu, analýze produktů a služeb, cenotvorbě, propagaci, způsobu dodávky, kvalitě, očekáváním zákazníků a jejich spokojenosti. Budete se zaměřovat na scénáře, případové studie a vaši vlastní roli a to bez ohledu na to, zda jste v soukromém, veřejném nebo neziskovém sektoru.

Více informací 

Finance pro managery 

O čem všem na kurzu uslyšíte? O potřebě finančních informacích, rozpočtech pro plánování a řízení, měření nákladů v organizacích, kalkulaci nákladů výrobků a služeb, finančních výkazech a finančním rozhodování.

Je určen manažerům, budoucím manažerům, tým leaderům, koordinátorům, specialistům i supervizorům a všem, kteří potřebují mít přehled a rozumět financím z pohledu řídícího pracovníka/manažera. Za pomoci různých prakticky zaměřených aktivit a při řešení finančních problémů na případových studiích vás provede klíčovými oblastmi finančního plánování a monitorování s použitím rozpočtů, peněžních toků, výkazů zisku a ztráty.

Více informací 

Řízení inovací a růstu výkonnosti

Zde jsou oblasti, do kterých postupně během kurzu nahlédnete: organizace orientovaná na trh, provozní činnosti a řízení výkonnosti provozu, řízení výkonnosti prostřednictvím lidí, účetnictví v éře „pověřování", manažerská kontrola a paradoxy kontroly, různé náklady podle různých metod výpočtů.

Je určený manažerům, projektovým manažerům a vedoucím týmů, kteří stojí před organizačními výzvami na zvyšování výkonnosti týmů, úseků nebo organizačních procesů. V kurzu se prolínají hlavní aspekty zvyšování výkonnosti prostřednictvím inovace v šesti funkčních oblastech: strategie, informace, finance, marketing a prodej, provoz, lidské zdroje.

Kurz je zaměřený na procvičení praktických a fungujících modelů, technik a postupů, které manažerům umožní promyšleně naplánovat a prosadit projekty zvýšení výkonnosti týmů, organizační jednotky nebo celé organizace

VÍCE INFORMACÍ

Řízení inovací, růstu výkonnosti a změny

Program je zaměřen na techniky a postupy, které manažerovi umožní:
porozumět a posuzovat celkovou výkonnost organizace,
hledat optimální přístupy ke zvýšení výkonnosti organizace,
schopnost rychle a zároveň promyšleně reagovat na změny v okolí i uvnitř organizace, prosadit, naplánovat a uřídit změnu v organizaci.

Vyvrcholením programu je „Pracovní projekt“, ve kterém studenti aplikují různé manažerské koncepty na problémy jejich vlastní organizace a navrhují praktické doporučení ke zvýšení její výkonnosti. Student tak má možnost aplikovat nové vědomosti a dovednosti v kontextu konkrétní organizace, demonstrovat schopnost reálně navrhnout a řídit změnový program.

Jedná se o roční postgraduální program vhodný zejména pro manažery, kteří chtějí přijímat každodenní organizační výzvy a zvyšovat výkonnost týmů, organizačních jednotek nebo procesů v organizacích. Prolínají se jím hlavní aspekty výkonnosti v pěti funkčních oblastech: zákazníci, provoz, lidé, finance a informace.

VÍCE INFORMACÍ

Řízení projektů a změn

V první části Řízení projektů se dozvíte například základy a průběh plánování projektu, metody hodnocení finanční návratnosti, řízení projektů prostřednictvím lidí, implementace projektu. V rámci části Řízení změn zas něco o vnějších vlivech na organizační změny, metafory a změny, proces změny. Obě části také zakončí praktická případová studie. 

Je určený manažerům, projektovým manažerům, vedoucím týmů, koordinátorům, specialistům i supervizorům. Kurz je zaměřený na procvičení praktických a fungujících modelů, technik a postupů, které manažerům umožní rychle a zároveň promyšleně reagovat na podněty a změny v externím a interním prostředí organizace a naplánovat, řídit a prosadit jakýkoli projekt a složitější program organizační změny.

VÍCE INFORMACÍ

Veškerou další nabídku New Horizons naleznete i ZDE