ACCA: Nahradí transakční účetní počítače?

Finanční ředitelé (CFO) a finanční oddělení ještě nedokážou plně využít nejnovější technologie ke svému podnikání, čímž se de facto ochuzují. Dokládá to nejnovější zpráva Asociace ACCA. Ze zprávy, která podrobně mapovala názory finančních ředitelů z celého spektra firem (včetně takových jako Shell, Aviva, Kimberly-Clark, Deloitte a Accenture), vyplynulo, že firemní kultura ve finančních odděleních organizací dostatečně netlačí na technologickou změnu.

Přední společnosti, které prošly technologickou změnou, se podle zprávy ACCA dosud soustředily především na cenu, efektivitu a kvalitu v transakčních financích, tedy v rutinních účetních procesech fakturace a tzv. statutárních financích pro účel správného zdanění ekonomických subjektů. Lidský faktor v transakčních financích však dosud nevymizel, i když technologie to postupně umožňují.

Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, k tomu uvádí: Problém nespočívá primárně v tom, že by technologie nebyla dostupná, ale stále tu existuje mnoho důvodů, proč finanční ředitelé zatím nedosáhli na vyšší laťku technologického vývoje. Pro většinu jsou totiž tyto technologie příliš složité a roztříštěné, navíc s několika různými systémy či ustavičnými dočasnými řešeními a doplňkovými aplikacemi.“

Rýsují se ovšem koncepty jako samoobslužné finance, nebo úplná eliminace lidského prvku v procesech transakčního finančnictví pomocí většího nasazení technologie. Ty jsou však i nadále hudbou budoucnosti a vyžadují změnu myšlení. Rutinní backofficové finance jsou schopny provádět počítače téměř zcela samostatně. Z šetření ACCA například vyplynulo, že energetická společnost Shell byla schopna nasazením technologií zredukovat počet lidí obsluhujících transakční finance z 1700 na 350.

Eliminace lidského prvku v transakčním účetnictví je možnost s velkým ekonomickým dopadem. Dosud byly náklady v rutinním účetnictví snižovány zejména prostřednictvím outsourcingu a center sdílených služeb. Samoobslužné finance však problematiku posouvají do roviny, kdy outsourcing vůbec nemusí být nutný.

Kateřina Benešová dodává: Jsem zcela přesvědčena, že nasazení technologie má kromě jiného potenciál změnit i kariéru ve financích. Neboť pokud technologie čím dál víc automatizuje transakční účetnictví a pomocí vytěžování dat nám zároveň leccos řekne i o potřebách zákazníků, změní tím v podstatě samotné jádro práce finančního profesionála i schopnosti, které jsou k ní potřeba.“

 

 

O ACCA:

ACCA (Asociace certifikovaných účetních) je globální organizace sdružující profesionální účetní se 162 000 členů a 428 000 studentů ve 173 zemích celého světa. Snažíme se nabízet prvotřídní kvalifikaci relevantní pro naše odvětví pracovitým, schopným a ctižádostivým lidem po celém světě, kteří usilují o uspokojivou kariéru v účetnictví, financích a managementu.

Pracujeme prostřednictvím sítě více než 89 kanceláří a center a s více než 8 500 schválenými zaměstnavateli po celém světě, kteří zaměstnanci poskytnou vysoký standard v učení a rozvoji. www.accaglobal.com