Ztracenou důvěru neobovíte

Řada firem se potýká s problémem ztráty důvěry. Klade si otázku, jak získat zpět důvěru svých zaměstnanců po několika letech propouštění nebo okolí, poté co se na něm negativně odrazila dosavadní firemní politika. Smutnou skutečností však je, že důvěru zpět získat nelze. Sami si vzpomeňte na nějaký případ, kdy jste byli podvedeni. Pak vám bude pravděpodobně jasnější, že důvěru lze získat jen jednou a také jen jednou ztratit.

Smysl má pouze zabývat se tím, jak si důvěru udržet. V podstatě je to prosté – jestliže chcete, aby vám ostatní věřili, buďte důvěryhodní. Mnohokrát se firmy domnívají, že jsou situace, kdy zákazníkům, dodavatelům, podílníkům a dalším zúčastněným osobám není možné říkat pravdu. Obávají se, že by pravdu neunesli, firma by mohla vypadat špatně nebo nechtějí přebírat zodpovědnost za důsledky. Malé lži mohou sice firmám pomoci k některým dílčím úspěchům, lhaní v zásadních otázkách však vede přímo k trvalé ztrátě důvěryhodnosti.

Stejně důležité jako mluvení pravdy je i to, aby firmy plnily své závazky a sliby. Dobrá cesta k uchování důvěry vede skrz upřednostňování zájmů druhých před vlastními. Vždy je třeba chovat se eticky a zachovávat si reputaci, která bude pro ostatní dostatečně důvěryhodná.

-kk-

Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge