Zpátky na cestě

Američtí manažeři stráví ve srovnání s minulými lety v následujících 12 měsících delší čas na cestách. Povede je k tomu rozvoj obchodu i důležitost osobních setkání s partnery. Potvrdili to aspoň svými odpověďmi v nedávném výzkumu. Chystají se cestovat spíše v rámci Spojených států a vyrazit na větší počet kratších cest. Za osobní rozhodnutí však větší objem cestování považuje pouze 20 procent dotázaných.

Obchodní cesty nejsou vždy příjemné a bývají náročné z hlediska času. Navíc manažery připravují o chvíle trávené až dosud rodinou. Firmy však i přes omezené rozpočty a oslabenou ekonomiku cítí potřebu vytvářet a udržovat důležité kontakty, což by v mnoha případech bez cestování nebylo možné.

-kk-
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com