Znát se a umět se prodat

Kdysi byl branding záležitostí pouze velkých firem. Vypracovávaly a udržovaly unikátní a strategický image, aby zajistily stabilitu a loajálnost značce. Dnes se objevuje stále častěji na mnohem nižší úrovni. Zvlášť viditelné je to ve službách. Není také vůbec od věci pracovat na profesním image vlastní osoby. Vše, počínaje vaším mobilním telefonem, stylem řeči, značkou kávy, kterou pijete, o vás něco vypovídá. To, jak propagujete svoji osobu, je zásadní pro vaši budoucnost.

K využití příležitostí, které se nabízí, je dobré, když jedinec dokáže vystoupit z davu. To znamená odlišit se na základě svých konkurenčních výhod, které zahrnují jedinečné profesní dovednosti, životní zkušenosti a silné stránky v oblasti charakteru a osobnosti. Pár tipů, jak začít:

- Položte si základní otázku: Čím se odlišujete od ostatních, zvlášť pak ve vašem oboru? Jaké kvality, zkušenosti a dovednosti z vás dělají „extra zboží“? Vytvořte seznam osobních atributů, které následně uspořádejte podle tržních priorit.

Váš image je příslibem hodnoty, kterou budete schopni doručit zákazníkovi. Pro každou vlastnost existuje korespondující benefit, který můžete prodat. Chodíte například vždy včas? To se dá přeložit jako spolehlivost. Hledejte i malé odlišnosti. Ironicky to není skutečně o vás. Stejně jako v obchodním brandingu, musíte brát v potaz potřeby a přání vašich potenciálních zákazníků.

- Sepište si klíčové plusy. Rozveďte tři nebo čtyři vaše nejcennější dovednosti. Můžete použít i takové, na kterých stále pracujete. Vytvořte takový dokument, který bude propagovat, kdo jste a kým se stáváte.

- Vytvořte si osobní logo. Lidé si dříve a lépe zapamatují barvy a obrázky než text. Když přidáte na své osobní navštívenky jednoduché logo, pomůže vám to se zviditelnit.

- Nechte o sobě vědět. Využijte navštívenky, vytvořte si internetové stránky a věnujte se networkingu s kolegy. Vše, co říkáte a děláte vysílá zprávu o vašem obchodním image. Snažte se proto o jednotnost svého vystupování.

- Hrajte na důvěryhodnost. Můžete se zkusit připojit k profesní organizaci, vyučovat, vytvářet blogy nebo přispívat do e-bulletinů. Neustále hledejte nové způsoby, jak své jméno propagovat. Stejně důležité je vypilovávat své dovednosti při každé příležitosti.

- Sám sobě manažerem. Úspěch takové kampaně závisí na názoru trhu. Stejně důležité je udržet si a stát si za svým image.

-av-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com