Základy týmové komunikace

Členové každého týmu si vytvářejí specifické způsoby interakcí. Klíčovou součástí fungování týmu je ale vždy efektivní interpersonální komunikace mezi členy, s manažery i ostatními zaměstnanci mimo tým. Pro tyto interakce by měly existovat týmové normy.

Normy chování je třeba vytvářet hned na začátku, při vzniku týmu, zároveň se však mohou dodávat i nové v průběhu existence týmu. Slouží nejen k tomu, aby členové věděli, jak komunikovat, ale také k odhalování a napravování nedostatků v komunikaci. Článek popisuje základní týmové normy, které řeší nejdůležitější aspekty interpersonálních a týmových interakcí.

- Členové týmu jako spolupracovníci. Všichni členové jsou si rovni a měli by rovně sdělovat své názory.

- Týmová komunikace. Členové týmu by spolu měli hovořit s respektem a vítat příspěvky ostatních.

- Interakce členů týmů na poradách. Členové týmu by měli naslouchat ostatním bez přerušování a nikomu nenadržovat. Měli by chodit včas, vždy se držet agendy, pořizovat zápisy z porad a také včas porady končit.

- Týmové funkce a organizace. Ideální je, aby se pravidelně střídali vůdcové týmu (např. měsíčně). Též případný sponzor týmu by se měl účastnit porad.

- Týmová komunikace s ostatními zaměstnanci včetně manažerů. Členové týmu by měli mít jasnou dohodu o tom, co a kdy mohou sdělovat ostatním. Stížnosti na jiné členy týmu by se měly řešit nejprve uvnitř týmu.

- Týmové řešení problémů a rozhodování. Členové týmu by se měli rozhodovat na základě vzájemného souhlasu, případně souhlasu většiny. Konflikty je třeba řešit přímo s těmi členy, kterých se týkají.

-kk-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR