Vztahy na pracovišti jsou klíčové

Manažeři se již tradičně rozvíjejí ve schopnostech a znalostech jako ve finančnictví, marketingu a výrobních technologiích. Příliš často pro ně vztahy s jejich podřízenými a kolegy hrají až vedlejší roli.

Pracoviště se přitom pomalu stávají středem života velké části pracujících. Firmy si to začínají uvědomovat a poskytují svým členům různé životní a pracovní programy. Ty jim pomáhají získat kontakty také mimo uzavřenou komunitu v rámci pracovního kolektivu.

Manažeři musí také umět reagovat na externí tlak na zaměstnance. Musí si uvědomovat všechny vnější faktory a vlivy, jako rodinné potíže, úmrtí, nemoci a úměrně podle toho rozdělovat úkoly. K tomu je však třeba dobře své podřízené znát a naslouchat jim. Důležité je tedy sledovat aktuální stav pracovního týmu.
Zdroj: HR-free - americký portál zaměřený na lidské zdroje a management
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-free