Vytvořte prostředí, ve kterém pracovníci podávají maximální výkon, ve čtyřech krocích

Manažer týmu má jeden zásadní úkol – vytvořit svému týmu takové prostředí, aby se v něm všichni podřízení cítili bezpečně, měli klid na práci a mohli tak podávat maximální výkon. Jak ale takové prostředí v praxi vytvořit? Poradíme vám, jak toho dosáhnout ve čtyřech krocích.

Ilustrační snímek

Nezanedbávejte komunikaci s jednotlivými pracovníky

Zdravá, otevřená a přátelská komunikace je podle ZenBusiness.com základem jakéhokoliv zdravého a motivačního pracovního prostředí. Tuto oblast rozhodně nezanedbávejte. Komunikujte se svými podřízenými otevřeně, podporujte zdravou komunikaci i mezi zaměstnanci a pro každého ze svých podřízených si musíte vyhradit dostatek času, abyste se s ním mohli pravidelně bavit o tom, co jej trápí, jaké má nápady a co aktuálně řeší.

Vybudujte atmosféru, ve které se lidé nebojí mluvit ani o nepříjemných tématech

S prvním bodem souvisí i téma nepříjemných témat. Efektivně pracující tým, kde vládne přátelská atmosféra, nikdy nemůže vzniknout, pokud má dotyčná skupina nějaké kostlivce ve skříni nebo pokud se pod povrchem schovávají nevyřčené problémy, které nikdo nechce řešit. Naučte svůj tým mluvit i o nepříjemných tématech, jako jsou pochybnosti, stres, obavy, frustrace nebo nespokojenost. Pracovníci se vám tak budou mnohem snáz svěřovat se svými problémy. A komplikace, jako třeba hrozící vyhoření, tak budete moci účinně řešit ještě předtím, než nabydou rozměrů, když už je řešit možné nebude.

Podporujte konstruktivní kritiku i vůči svému vlastnímu stylu vedení

Konstruktivní a pozitivní kritika a zpětná vazba jsou základem rozvoje celého týmu. Vaši podřízení by si měli být schopní navzájem říkat kritiku a poznámky tak, aby nedocházelo k žádným rozepřím a aby zároveň všichni věděli, kde jsou jejich vlastní mezery a co naopak dělají dobře. Abyste se ale do takového stavu v týmu dostali, musíte umožnit, aby vaši podřízení tuto kritiku mohli směřovat i na vaši hlavu.

Netolerujte jakékoliv projevy toxického chování

V neposlední řadě je nutné, abyste z pozice manažera potírali jakékoliv projevy toxického chování. Náznaky šikany, workoholismnu, diskriminace nebo nezdravé soutěživosti musíte utnout hned v zárodku a dát všem najevo, že takové chování u vás v týmu nemá místo.-mm-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How