Vyhrajte knihu Steve Jobs: Zrození vizionáře

Steve Jobs: Zrození vizionáře

Steve Jobs: Zrození vizionáře je  poutavě napsaná kniha, která mění zažitý způsob vnímání jedné z nejpůsobivějších osobností moderní historie. Zcela vyvrací pohled na Steva Jobse jako na člověka navždy ustrnulého mezi nepopiratelnou genialitou a nezvladatelným hulvátstvím. Nabízí odpověď na základní otázku o životní dráze a kariéře spoluzakladatele a šéfa Applu: Jak se bezohledný a arogantní mladík, jehož se raději zbavila i společnost, kterou sám založil, mohl nakonec stát nejúspěšnějším firemním lídrem a vizionářem současnosti?

Autoři knihy, novinářští matadoři Brent Schlender a Rick Tetzeli měli možnost čerpat z jedinečného a nezřídka i exkluzivního přístupu ke Stevovi, díky němuž jsou schopni vypovědět autentický příběh: příběh člověka potýkajícího se se svými nedostatky, jenž se teprve postupem času naučil plně využívat i svých předností.

Jejich pestré a podmanivé vyprávění je plné dosud nezveřejněných příhod a vzpomínek lidí, kteří Jobse znali nejlépe a rozhodli se autorům otevřít – jde především o jeho rodinu, bývalé nejbližší spolupracovníky a členy vedení společností Apple, Pixar a Disney. Sám Brent znal Jobse osobně déle než čtvrt století a mohl text podpořit mnohými rozhovory uskutečněnými oficiálně i mimo záznam. Díky tomu nabízí tato kniha mnohem hlubší a osobnější portrét Steva Jobse než jeho ostatní životopisy.

Více o knize najdete na www.steve-jobs.cz

Kniha vyšla v českém překladu v nakladatelství Grada a vy máte možnost jeden výtisk vyhrát v naší soutěži.

 

Soutěž o knihu Steve Jobs: Zrození vizionáře

Soutěž probíhala do 15.11.2015.
 
Otázka: Jaký citát Steva Jobse je zároveň názvem závěrečné kapitoly knihy? *
Odpověď hledejte na http://www.steve-jobs.cz
 
Správná odpověď byla: „Prostě jim vyřiď, že na ně kašlu.“
 
Výhercem se stal pan Dominik I. ze společnosti CENTRA a.s. Gratulujeme!