Výhody pro pečovatele o staré lidi

Firmy často čelí velkým nákladům z neplánovaných absencí pracovníků a významná část těchto absencí je z důvodů nenadálé potřeby péče o rodinné příslušníky a nikoliv vlastní nemoc. Podle výzkumu CCH z roku 2006 se jedná až o čtvrtinu případů. A do této kategorie spadá i péče o rodiče.

Některé firmy se proto rozhodly aktivně čelit těmto problémům a nabízejí zajištění péče o starší lidi svým zaměstnancům. Podle výzkumu stoupl v USA počet zaměstnavatelů, kteří nějakou formou nabízejí tuto službu z 34 % v roce 2005 na 42 % v roce 2006. Péče je zajišťována mnoha způsoby, ale nejčastějším je poskytovat informace a reference těchto služeb. Díky nabídce tak mohou firmy pomoci svým zaměstnancům snadněji zvládnout krizové okamžiky a vrátit se tak do firmy co nejdříve.

-jh-

Zdroj: Sales & Marketing Management - americký server pro obchodníky a marketéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales & Marketing Management