Výhody, kam se podíváš

Výhody, kam se podíváš

DBM, mezinárodní konzultantská společnost v oblasti lidských zdrojů, zveřejnila výsledky studie Outplacement Consulting and Career Transition Services: The Impact on Your Business (OPC konzultační služby a služby řízení kariérových změn: Vliv na váš podnik).

Mezi nejvýraznějších pět výhod OPC služeb zjištěných touto studií patří:
1. Zlepšují interní i externí image společnosti. (78%)
2. Pomáhají snižovat výskyt sporů. (72%)
3. Snižují stres manažerů odpovědných za provádění organizačních změn. (68%)
4. Zajišťují dobrý návrat investic. (64%)
5. Zlepšují morálku zbytku zaměstnanců. (59%)

Mezi dalšími výhodami je zvyšování produktivity a rentability, udržování fluktuace zaměstnanců, nemocnosti a pozdních příchodů na stejné úrovni. Třetina respondentů, kteří využívají OPC služeb, navíc uvedla, že ceny jejich akcií vzrostly nebo zůstaly stejné.
Zdroj: DBM - Individuální a skupinové programy Outplacementu, koučink apod.
Zobrazit přehled článků ze zdroje DBM