Vůdcovské dovednosti pro rok 2013

Ilustrační snímek

Chcete-li být v příštím roce dobrým lídrem, zaměřte se především na to, abyste dobře znali sami sebe a lidi kolem vás. To jsou alespoň nejdůležitější vůdcovské dovednosti pro nadcházející rok podle serveru clomedia.com. Ten shrnul desatero zásadních vůdcovských dovedností pro rok 2013 tak, že byste měli znát:

1. Sebe sama

Teprve poté, až budete znát své silné stránky a vliv na lidi kolem sebe, se můžete smysluplně zaměřit na potřeby lidí kolem vás.

2. Své lidi

Potřebujete zjistit, co motivuje každého jednotlivého člena vašeho týmu. Nedá se to zjisti jinak, než že se svými lidmi budete trávit hodně času, sledovat jejich styl práce a zájmy. Stejný přístup ke všem nefunguje.

3. Svou práci

Lídr potřebuje dva typy znalostí – technické a vůdcovské. Může být úspěšný, když bude mít nižší odborné znalosti než jeho podřízení, opačně to však neplatí.

4. Svou organizaci

Lídr potřebuje rozumět vztahům ve své organizaci, vědět, jak komunikovat a rozhodovat v konkrétní firemní kultuře.

5. Své zákazníky

Dobrý lídr neustále porovnává to, co nabízí jeho organizace, s tím, co si žádá a co ví její zákazník. Nemyslí si, že sám ví nejlíp, co zákazník potřebuje.

6. Své kolegy a nadřízené

Chce-li lídr prosazovat své myšlenky, musí mít povědomí o znalostech, dovednostech a schopnostech svých kolegů a nadřízených a aktivně se zapojovat do chodu věcí. Pouze záviset na nadřízených nestačí.

7. Svou vizi, misi a hodnoty

Tyto tři pilíře jsou základem správného rozhodování nejen v pracovním, ale i v osobním životě.

8. Proces zavádění změn

Důvodem selhání většiny změn je špatné plánování a řízení procesu změny. Lídři by se proto měli ještě více zaměřit na rozvoj svých dovedností v této oblasti.

9. Proces rozhodování

Lídr, který se neumí rozhodovat, pouze mate své lidi a brzdí svůj byznys. Vaši lidé potřebují vědět, jak a kdy děláte jednotlivá rozhodnutí.

10. Způsoby, jak budovat dobré týmy

Týmy je třeba neustále rozvíjet a sledovat jejich pokrok. Lídr by proto také měl pracovat na svých facilitačních dovednostech.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer