Vůdcovská přítomnost

I lídři s inovativními myšlenkami a velkými záměry mohou selhat. Často je to z jednoduchého důvodu – nedokáží komunikovat o tom, co je pro ně důležité způsobem, který je důležitý pro ostatní. Chybí jim to, co Belle Halpernová nazývá „vůdcovskou přítomností“.

Halpernová je spoluzakladatelkou společnosti Ariel Group a proslula využitím divadelních prvků, příběhů a písní za účelem rozvoje vůdcovských dovedností manažerů. Svůj model „vůdcovské přítomnosti“ představila na nedávné konferenci amerického Centra pro kreativní vůdcovství.

- Být přítomný znamená zůstat flexibilní a otevřený tomu, co se právě děje – neupínat se na minulost nebo budoucnost.

- Dosahovat na ostatní znamená přijímat emoce a umožnit spolupracovníkům pociťovat to, co jim dáváte. Kritickým předpokladem úspěchu je naslouchání druhým a vybudování hlubších vztahů.

- Být expresivní zahrnuje shodu v emocích, těle a hlasu. Je těžké uspět jako vůdce, když vaše řeč těla, tón hlasu a celkové vyjadřování emocí nepřináší potřebnou energii a nadšení.

- Znát sám sebe znamená legitimně mít a vykazovat důvěru, autenticitu a emoční inteligenci. Je to vlastnost, která drží pohromadě ostatní součásti „vůdcovské přítomnosti“.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership