Vůdce musí umět řídit svůj image

Image je představa, kterou si o vás vytvářejí druzí lidé na základě toho, jaký děláte dojem. Pro vůdce je jeho image stěžejní. Schopnost být úspěšným vůdcem v očích zaměstnanců, zákazníků i široké veřejnosti je totiž úzce spojena s dobrým výkonem jeho práce. Článek přináší úryvek z nové knihy Building an Authentic Leadership Image, jejímiž autory jsou Corey Criswellová a David Campbell z mezinárodní vzdělávací instituce Center for Creative Leadership.

Proč by se vůdcové měli soustředit na to, aby správně chápali a řídili svůj image?

- Image již máte. Je pouze otázkou, zda je to image, který chcete a potřebujete, abyste mohli být úspěšným vůdcem.

- Lidé si o vás budou vytvářet předpoklady. Chybějící informace a nepravidelná komunikace podněcují vznik různých předpokladů, které mohou být daleko od pravdy.

- Váš image mluví hlasitěji než vy. Vše, co děláte, je interpretováno v kontextu toho, kým jste - přesněji toho, co si o vás myslí druzí.

- Lidé hledají osobní spojení. Lidé vnímají image druhých očima osobních preferencí. Váš image proto silně ovlivní osobní vztahy a schopnost identifikovat se s druhými na osobní úrovni.

- Lidé mají vysoká očekávání. Chtějí, aby vůdcové byli sympatičtí, příjemní, běžní lidé. Zároveň od nich však očekávají, že se budou nadprůměrní a prokáží jejich vysoké standardy. V dnešní době rychlých komunikačních nástrojů může image vůdce zničit jeden špatný krok.

- Dlouhodobá kariéra vyžaduje investici. Do své kariéry investujete mnoha způsoby: vzděláváním, zkušenostmi, budováním kontaktů a určováním cílů. Nedovolte negativnímu imagi, aby zničil váš vůdcovský potenciál.

- Váš image ovlivňuje výkonnost druhých. Budete-li produktivní, optimističtí, svědomití a féroví, vaši podřízení budou usilovat o totéž. Platí to samozřejmě i naopak.

-kk-

Zdroj: Human Resource Executive Online - novinky, strategie a zdroje pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Resource Executive Online