Vnitřní vůdce

Většině manažerů se v době změn honí hlavou myšlenky jako zůstat v klidu, nedávat najevo nervozitu či ukázat, kdo je šéf. Nejefektivněji však zvládnou období změn, když se pozorně a upřímně zadívají sami do sebe.

Nemohou pomoci druhým přizpůsobit se novým podmínkám, pokud sami neporozumí svému chování a emocím. Základem úspěšného procházení změnami je vzájemná důvěra.

Vůdcové na všech firemních úrovních cítí při změnách určitá omezení, mají pocit ztráty a zažívají řadu dalších emocí vzhledem ke změnám a své roli v jejich rámci. Měli by těmto reakcím věnovat zvláštní pozornost, jinak se do značné míry připraví o schopnost autenticky vést a pomáhat druhým s adaptací. Toto je několik otázek, které by si měli položit:

- Je pro mě všechno stejně naléhavé?

- Vyhýbám se dvojznačnosti a zlehčování nejistoty?

- Cítím se zaplavený nebo izolovaný?

- Jsem přílišný optimista v tom, zda jsem skutečně v kontaktu s reálnými problémy?

- Nejsem příliš oddaný ochraně svých lidí?

- Šikanuji ostatní, když cítím úzkost nebo netrpělivost?

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership