Virtuální neznamená neviditelný

Rychlý rozvoj informačních technologií zjednodušil sdílení informací a efektivní spolupráci na delší vzdálenost. Firmy dnes mohou vytvářet týmy bez ohledu na fyzický pobyt jednotlivých členů. Aktuální studie (mimo jiné ze Standfordské univerzity) však upozorňují na to, že se členové takových „virtuálních týmů“ mohou od firem odcizit a získat dokonce strach z toho, že sami přispívají k vlastnímu propuštění. Obávají se, že je firma již ne bude potřebovat. Moderní technologie proto mohou také destabilizovat vztahy mezi firmami a zaměstnanci.

Členové virtuálních týmů jsou do značné míry izolovaní od svých kolegů. Ztrácejí tím možnost učit se novým věcem z bezprostředních kontaktů s druhými. Je proto třeba zajistit lepší předávání informací mezi těmito pracovníky.

- Umožněte členům virtuálních týmů přístup k nástrojům podporujícím samostatnou práci jako jsou například videokonference.
- Umožněte členům virtuálních týmů lépe se učit od kolegů z jiných týmů nebo organizací např. zavedením mentoringových programů nebo podporováním účasti na konferencích.
- Vytvořte skupiny zaměstnanců složené ze členů více týmů se stejnými dovednostmi.

-kk-

**Datum vydání:** VIII/2004
Zdroj: Newswise - americký informační portál pro novináře z oblasti lidských zdrojů, obchodu a vědy
Zobrazit přehled článků ze zdroje Newswise