Virtuální komunikace: V čem je jiná než ta tradiční a na co si při ní dát pozor?

Zaměstnanci čím dál častěji vyžadují alespoň částečný home office a zaměstnavatelé jim mnohdy vychází vstříc. Práce z domova už není na řadě pozic ničím ojedinělým. Se stále se stupňující globalizací navíc nejsou výjimkou hybridní týmy složené z lidí bydlících v nejrůznějších koutech planety. To vše znamená jediné – komunikace se čím dál více přesouvá do virtuální prostoru. Na co si tak musí manažer dát pozor?

Ilustrační snímek

Jak uvádí server Leadership Now, virtuální komunikace má svá specifika, která je potřeba brát v potaz.

Nedostatek zpětné vazby

Při standardní komunikaci získává člověk od druhé strany zpětnou vazbu víceméně okamžitě. Vidí, jak se druhý tváří, jak reaguje na to, co je vyřčeno, a co si myslí. U virtuální komunikace tak tomu často není, zvláště když se jedná o chatovací kanály nebo jiné formy nepřímé komunikace.

Při virtuální komunikaci je tak nutné, abyste vy jako manažer podával druhé straně jasnou zpětnou vazbu a abyste si dal záležet na tom, aby vaše komunikace byla zcela jednoznačná.

Odosobnění

Virtuální komunikace je často méně osobní než ta klasická, při které si lidé hledí během rozhovoru do očí. Důsledkem může být, že někteří pracovníci komunikují velmi přímo a nevnímají, jaké emoce komunikace vzbuzuje v druhém člověku. Může tak snadno docházet k nedorozuměním.

Podporujte videohovory. Pokud je to jenom trochu možné, omezujte psanou komunikaci a v rámci virtuální komunikace podporujte videohovory. Tak, aby si všichni zúčastnění uvědomovali, že na druhé straně sedí skutečný člověk, na kterého je potřeba brát ohled.

Pomalost

Virtuální komunikace, zvláště pokud probíhá přes více časových pásem, může být velmi pomalá. A kvůli tomu i neefektivní.

Snažte se utvořit jakýsi kalendář, během kterého budou všichni členové týmu k dispozici, a budou se moci spolehnout na to, že své kolegy zastihnou. Dejte týmové virtuální komunikaci jasný řád a omezte tak zpoždění na minimum.-mm-

Zdroj: Leadership Now - web věnovaný široké škále aspektů leadershipu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Leadership Now