Uplatnění podnikových univerzit

Stále častěji využívaným trendem jsou dnes takzvané podnikové univerzity (corporate university). Rychlá změny tržního prostředí však jejich existenci poněkud komplikují. Na to se musíme připravit jak mentálně, tak prakticky.

Role podnikových univerzit nespočívá pouze ve zprostředkování kvalitního učení, ale také v podpoře při vytváření strategické orientace a určování pozic. Měly by v budoucnosti být natolik pružné, aby byly funkční i v dobách změn a umožňovaly podnikům nepřetržitý obchodní růst. K tomu jim mohou výrazně dopomoci stávající dispozice technologií, hardwarových i softwarových nástrojů.

Neméně důležitá je snadná začlenitelnost do zavedených strategií firem. Autor příspěvku dále podotýká, že každý člověk či, chcete-li, zaměstnanec je zodpovědný za svůj osobní rozvoj, vzdělávání a intelektuální i dovednostní růst. Podniková univerzita může být vynikajícím nástrojem pro její naplnění.

**Datum vydání: II/2002**
Zdroj: Management First - články z oblasti managementu, marketingu, IT a lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management First