Umění naslouchat

Průzkumy dokazují, že nesprávná komunikace na pracovišti muže vést k řadě problémů, nižší produktivitu, zvýšené náklady, stres a fluktuaci nevyjímaje. Většina lidí raději mluví, než poslouchá ostatní. Efektivní a pozorné naslouchání však může komunikaci výrazně napomoci a firma se tak může vyhnout často i právním problémům. Umí-li manažer naslouchat, zvyšuje pracovní morálku zaměstnanců a získává si jejich respekt – interpersonální dovednosti se tak dostávají do středu pozornosti.

Neefektivní komunikace zabraňuje rozvoji nových nápadů a způsobuje nedorozumění, která mohou přerůst v konflikt stojící společnost mnoho času. Ve vztahu k zákazníkům znamená nižší kvalitu služeb a tím i spokojenost. Jak tedy zlepšit naši schopnost naslouchat a snížit možnost nepochopení a neporozumění? Odstraňte rušivé vlivy (hluky, nervozitu, ale i předsudky), dejte najevo vaši plnou pozornost (lehký náklon směrem k mluvčímu, pohled do tváře…), nedělejte více věcí najednou, nerozptylujte se – jen poslouchejte.

Uvědomte si, že každá osoba je důležitá a zaslouží si vaši pozornost, představte si, jak by bylo vám, kdyby se posluchač nezajímal o to, co říkáte. Mějte mysl otevřenou a vstřícnou vůči nápadům ostatních, neztrácejte emocionální spojení pokud s názorem nesouhlasíte – vaším úkolem je vyslechnout a porozumět. Nesnažte se přeskočit rovnou k výsledkům, dokud jste neslyšeli vše, co vám chce dotyčný říci. Na závěr ujistěte mluvčího, ale i sebe o tom, že jste porozuměli, vhodně volenou větou či dotazem.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online