Tyrani v práci - lze se jim bránit?

Podle průzkumů jedné americké univerzity bylo za poslední rok nějakým způsobem na svém pracovišti šikanováno či zastrašováno téměř 22 % lidí. Jediným možným způsobem obrany je rozpoznat osobnost a taktiku šikanujícího a najít vhodné opatření.

Občasná kritika od šéfa, který zrovna nemá dobrou náladu nebo je přepracovaný, však ještě není šikana. Šikanou se rozumí soustavné urážky a zastrašování jednotlivce, které mají jediný cíl – způsobit dotyčnému ponížení a psychicky jej zdeptat. Průzkumy prokázaly, že šikanující používají nejčastěji tyto taktiky:
* Obviňování ostatních za vlastní chyby.
* Nepřiměřené a nesmyslné požadavky.
* Kritika pracovních schopností ostatních.
* Hrozby propuštěním, někdy fyzické napadání a urážky.
* Podceňování pracovních zásluh.
* Sociální izolace jednotlivců (vyloučení z pracovní skupiny).
* Křik.

Autorka v článku dále zmiňuje různé způsoby šikanování, se kterými se psychologové a osobní poradci ve své praxi setkávají.

**Datum vydání:** II/2002
Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder