Trochu respektu do toho pracování

Pod tlakem každodenní práce někdy vedoucí pracovníci lehce přehlédnou vliv svých slov a činů na kolegy nebo podřízené. Čas se stal v obchodním světě vzácnou komoditou. Schopnost respektovat čas druhých proto může být klíčem k lepšímu byznysu. Shodla se na tom alespoň většina vyšších manažerů v americkém průzkumu společnosti NFI Research. „Kdyby si každý dokázal vážit času druhých jako toho svého, bylo by na pracovištích mnohem více zdvořilosti,“ uvedl jeden z respondentů.

„Lidé jsou příliš zaneprázdnění na to, aby mohli být i zdvořilí,“ uvedl další. Přispívají k tomu i moderní komunikační nástroje, jako je e-mail nebo instant messaging. Vedle respektování času druhých označili respondenti i další způsoby, jak podpořit svůj byznys. Zmínili efektivnější organizaci porad a dochvilnost. Zdvořilost na pracovišti lze zvýšit pomocí malých, ale významných kroků:

- Mějte cíl. Stanovujte termíny. Držte se svých témat.

- Telefonujte zpátky.

- Při konferenčních hovorech nepřerušujte rozmluvu druhých.

- Odpovídejte na e-maily.

- Vyvarujte se jakýchkoli překážek v uznání a respektování druhých.

Pracoviště je místem, kde lidé tráví významnou část svých životů. Mělo by proto být také místem, na kterém chtějí být.

-kk-

Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com