Tři chyby nově povýšených manažerů

Zaměstnanci nově povýšení do manažerských rolí brzy zjišťují, že to, čím dosahovali úspěchu na nižší úrovni, na té manažerské nefunguje. Článek proto upozorňuje na tři základní chyby při povyšování zaměstnanců na manažery.

- Firma neposkytne novému manažerovi potřebné dovednosti. Specificky zaměřený zaměstnanec, který se stane manažerem, potřebuje rozvinout své manažerské dovednosti. Pokud mu firma tuto možnost neposkytne, dostane se do nepříjemné situace. Nový manažer se začne soustředit jen na práci místo lidí, kteří mu pomáhají tuto práci plnit.

- Nový manažer nedokáže oddělit přátelství od práce. Manažeři často zůstávají přáteli s bývalými kolegy, což upřednostňují před svou manažerskou rolí. Dobrý manažer dokáže tyto dvě věci oddělit. V zaměstnání se nezabývá osobními záležitostmi a soustředí se na plnění práce.

- Manažer se stane „osamělým jezdcem". Věnuje pozornost jen svému týmu nebo oddělení a nevnímá širší kontext. Nevidí pak, jak jeho tým či oddělení zapadá do toho, čeho se snaží dosáhnout firma jako celek.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools