Svoboda především

Richardo Semler, výkonný ředitel brazilské společnosti Semco, již téměř 25 let nechává své zaměstnance sestavovat si jejich vlastní časový rozvrh, platy a dokonce i vybírat si jejich vlastní informační technologii. Jako výsledek získal zvýšenou produktivitu, dlouhodobou loajalitu a neobyčejný růst. Po škole nastoupil do otcovy firmy, kterou převzal a rozšířil. Pracoval velmi tvrdě a po zdravotním kolapsu si uvědomil, že musí přehodnotit svůj životní styl, vytvořit rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. A to samé udělat i pro své zaměstnance.

Čím více svobody dal svým zaměstnancům k rozvržení jejich pracovní doby, tím více se stali všestranní, produktivní a loajální a firma více výkonná. Nezastavil se pouze u pružné pracovní doby, podněcoval své zaměstnance, aby si navrhovali mzdu, hodnotili své šéfy, učili se práci ostatních a tolerovali nesouhlas. Sestavil systém podílnictví na zisku a trval na interním publikování podnikových financí, aby každý mohl vidět, jak si firma vede. Zisky společnosti stouply za posledních šest let z 32 milionů dolarů na 212 milionů, počet zaměstnanců se zvýšil na 3 000 s 1% fluktuací.
-ba-
Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight