Studie: Dobrým lídrem je jen jeden z 20 manažerů

Ilustrační snímek

Konzultantská společnost Orion Partners v nejnovější anketě mezi 2 tisíci pracovníky zjistila, že jen 4,8 % šéfů je svými podřízenými považováno za dobré lídry.

Studie byla postavena na principech neuroscience. Zaměstnanci známkovali svoje šéfy v řadě kritérií, jako třeba motivace výhrůžkou versus oceněním, řízení změn, empatie, osobní uvědomění apod. Neuvěřitelných 24 % špatně hodnotilo svoje nadřízené ve všech posuzovaných bodech.

Co tedy lídři dělají špatně? Téměř polovina všech dotázaných uvedla, že mají ze strany svého šéfa spíše pocit vyhrožovaní než možnost ocenění za práci. Dalším problémem je komunikace změn. Jen 35 % zaměstnanců uvedlo, že v případě potřeby změny znají důvody i výhody toho, proč je třeba ji provést.

Empatie ze strany lídra vede u zaměstnanců k pocitům porozumění a ocenění. Avšak celých 85 % dotázaných uvedlo, že jejich šéfy zajímá jen to, co dělají, ne jaký z toho mají pocit.

Poselství z této ankety je zcela zřejmé: Lídři by měli využívat spíše cukru než biče. Se zaměstnanci je třeba individuálně komunikovat a vysvětlovat jim potřeby změn ve vztahu k nim samým. Kromě toho je dobré být si vědom vlastních silných a slabých stránek a své jednání tomu přizpůsobit.

-th-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today