Sto zbytečných dní

Téměř každá firma na světě má potenciál, který může být teprve objeven, tvrdí mezinárodní poradenská společnost Proudfoot Consulting. Tvrzení se týká úspěšných podniků i těch, jež právě procházejí krizí. Poslední velká studie skupiny **Proudfoot** ukázala, že průměrná firma vykáže ročně 97 „neproduktivních“ dnů, během nichž nevytváří žádnou hodnotu – oproti 128 produktivním dnům. To znamená, že takto vyčíslená produktivita se pohybuje kolem 57 procent, přičemž autoři studie považují za ideální úroveň 85 procent.

Tento stav má na svědomí řada nedokonalostí, s nimiž se společnosti potýkají: nedostatečné plánování a kontrola, neodpovídající management, špatná pracovní morálka, potíže spojené se systémy IT, neefektivní komunikace či neadekvátní kvalifikace pracovníků. Pokud jde o celkovou úroveň produktivity, výsledky českých firem se světovému průměru nijak výrazně nevymykají.

Martin Prokop, který má v **Czipin & Proudfoot** na starosti komunikaci s klienty, považuje příčiny problémů v českých firmách za podobné těm, jež přidělávají vrásky na čele zahraničním podnikatelům. Rozdíl je v tom, že české manažery trochu více trápí neefektivní komunikace a obtíže spojené se systémy IT.

**Datum vydání:** V/2002
Zdroj: Euro - web týdeníku Euro
Zobrazit přehled článků ze zdroje Euro