Stal jste se nadřízeným. Co teď?

V řadě firem se nově povýšeným manažerům nenabízí žádné školení, přestože ztráty na produktivitě způsobené méně kvalitním vedením mohou jít do milionů.

Obecným sporným bodem se zdá být domněnka, že když byl nový manažer excelentním technickým nebo profesním pracovníkem v provozu, bude z něj automaticky i dobrý manažer. Tam, kde se do vzdělání tohoto typu investuje, se tak činí v oblasti středního a vyššího managementu. Přesto jsou to právě „noví“ manažeři, kdo bývají nejvíce motivováni a připraveni se učit.  

Tři faktory, důležité pro školení nových manažerů:

- Včasnost. I
deálně před započetím nové role, nejpozději v době převzetí nové role.

- Školení by mělo vyhovovat stylu manažera. Někomu může vyhovovat dobrá příručka, jiný dá přednost osobní konfrontaci.

- Nejlepší školitel bude manažer nového manažera. Právě on zná nejlépe největší úskalí role a důležité body. Ujistěte se, že manažeři vědí, jak proškolit nové manažery.  

- Výhody školení. Školení a rozvoj nových manažerů vyjde levněji, přinese větší produktivitu a motivaci než nekonečné oklešťování nákladů, na které firmy stále častěji přistupují.  

-av-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine