Společnost plná vůdců

Společnost plná vůdců

Guru leadershipu *John Kotter* tvrdí, že změna kultury je zřídka racionální volbou. Daleko spíše je záležitostí emocí a srdce a vůdcovství na každé úrovni společnosti. Pro Johna Kottera, vysloužilého profesora na Harvard Business School, autora mnoha knih o podnikové kultuře, změně a leadershipu, není vůdcovství samo o sobě dostačující. V nejlepších podnicích s adaptivní kulturou, které hbitě a úspěšně reagují na změny, není leadership fenomén shora dolů. Každý jedinec v těchto společnostech vidí sám sebe jako vůdce. V rozhovoru pro CIO Insight Kotter zmiňuje fakt, že pojem podniková kultura je starý teprve 20-25 let. Poprvé se objevil v knize kolem roku 1980. Mnoho podniků pak zjistilo, že jejich podniková kultura není to pravé a pokoušely se ji změnit.

V rozhovoru Kotter mimo jiné říká, co je potřeba k takovým změnám kultury. Podle něj je to právě leadership. Když se podíváte na charakter hlavních změn, je důležité si pamatovat, že leadership není totéž co management. Oba jsou důležité, ale leadership mnohem více souvisí s měnícím se personálem a management zase více souvisí s udržením personálu pod kontrolou. Proces změny podnikové kultury by měl být ze 75 % leadership a z 25 % management. Vůdcovství více než cokoli jiného vytváří kulturu a kultura pomáhá formovat vůdcovství. Je to podobná záležitost jako vejce a slepice. Podpora vůdcovství přichází, pokud lidé uvěří, že důležitou součástí jejich práce je právě vůdcovství. Víra začíná porozuměním, co vůdcovství znamená, a určitým emocionálním nasazením. Lidé mohou za správných podmínek rozvíjet svůj vůdcovský potenciál a své dovednosti. Jejich potenciál se samozřejmě bude lišit, ale změnit tento potenciál na skutečné dovednosti a tyto dovednosti využívat, jsou dvě věci, které můžete ovlivnit.

-ba-
Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight