Skutečné sebe-vědomí, umění vedení lidí a spolupráce

Aikido Management

Komunikace a spolupráce s druhými – vedení lidí, vyjednávání, řešení konfliktů – je spíš umění než exaktní věda. Přiměřené a konstruktivní reakce vycházejí z našeho středu a závisí hlavně na naší osobnosti a vědomí si sebe sama.

Střet protichůdných sil nebo zájmů je přirozenou součástí našich každodenních životů a obzvláště práce s lidmi přináší příležitostné konflikty. I když často vnímáme konflikt negativně, ve své podstatě je úplně neutrální. Hlavně na nás závisí, jestli řešíme spory konstruktivně, s respektem vůči sobě i druhým, s odstupem a s elegancí.

Se správným postojem mohou manažeři vidět konflikty jako příležitost k nalezení lepšího nastavení uvnitř pracovních týmů, vyjednávači získají lepší rovnováhu a přehled při jednání s partnery a obchodníci klíč k pochopení potřeb zákazníka.

Systém Aikido Management odstraňuje z konfliktu negativní nálepky a učí hledat konstruktivní a pozitivní přístup k jeho řešení. Základem jsou principy bojového umění aikido (ve volném překladu „cesta harmonie“), které používá model fyzického konfliktu pro všestranný rozvoj osobnosti a ke zlepšení komunikace mezi lidmi. Mezi další zdroje patří teorie konfliktu, komunikační techniky nebo dramatická výchova.

Semináře jsou výjimečné v tom, že všechna zkušenost, všechny nabývané znalosti procházejí přes tělo – používanými nástroji jsou pohybové a komunikační techniky, cvičení na rozvoj vědomí a pozornosti, cvičení s partnerem, s dřevěným japonským mečem a podobně. Tato práce vede k vědomí vlastního těla, emocí, myšlenek i vzorců chování tak, aby účastníci mohli na vlastní kůži zjistit, jaké jsou jejich silné stránky a kde spočívá možný potenciál rozvoje. Vrací se do svého středu a doslova hledají skutečné sebevědomí – tedy vědomí sebe sama. Jak jeden z účastníků poznamenal: „Papír snese všechno, ale tělo mi ukazuje, jak to doopravdy je“. Ve všech modelových situacích a cvičeních se však prožitá zkušenost propojuje s paralelami v běžném životě. Samozřejmě, celý seminář je fyzicky nenáročný a v párových cvičeních nikdy nejde o zápasení, ale o společné zkoumání dané situace.

Základní kurz začíná pochopením a rozvíjením osobnostních vlastností, které jsou předpokladem k úspěšnému řešení konfliktních situací. Vracíme se k sobě a pracujeme na rovnováze, uzemnění, vnímavosti, schopnosti projevit záměr a svobodném projevu. Tak, abychom byli schopni konflikt ustát, udržet přehled, vnímat sebe i dění kolem a zachovat si svou tvář. Až pak přichází na řadu kontakt s druhými, vnímání partnera, komunikace, odstup a empatie, přijetí i schopnost říct „ne“. Vyvrcholením je studium různých strategií řešení konfliktů, mezi kterými je největší důraz kladen na spolupráci a strategii win-win. Všechny tyto prvky se dají různě kombinovat nebo akcentovat a vytvořit tak kurz podle specifického zadání klienta – pro posílení silných stránek jednotlivců, na podporu spolupráce v týmu, ke zlepšení komunikace s partnery a podobně.

Cílem seminářů je vybavit účastníky nástroji pro řešení různých konfliktů a naučit je vědomému pohledu na konfliktní situace, který jim umožní tyto nástroje vhodně používat. Neděláme to však v zasedačce přednášením teoretických pouček, ale hravou a živou formou – skutečným kontaktem mezi lidmi. Tak, aby práce oslovila celou osobnost a zůstala v klientech jako příjemný zážitek a inspirace. Pak na rozdíl od běžných školení zůstává uvědomění účastníků trvalé a snadno použitelné v pracovním i osobním životě.

Podrobné informace o konceptu najdete na www.aikidomanagement.cz.

Nejbližší otevřený termín základního kurzu je 20.11.2012 – viz pozvánka.