Skutečné charisma se musí budovat

Ilustrační snímek

Přirozené charisma funguje jen do určité míry a v profesním světě brzy ztrácí svůj vliv. Chcete-li si vybudovat skutečné charisma, musíte na tom pracovat. Znamená to budovat vztahy s lidmi kolem vás, pozitivně na ně působit a dávat jim možnost mít o sobě lepší mínění. Skutečně charismatický člověk je ten, v jehož přítomnosti chtějí druzí lidé být a přejí si být jako on. Nejde o to, být prvoplánově úspěšný nebo se umět dobře prezentovat, jde o celkové chování. 10 typických návyků charismatických lidí shrnul server Inc.com:

1. Více poslouchají než mluví

Udržují oční kontakt, smějí se, kývají, kladou otázky. Dávají tak druhým najevo, že jsou pro ně důležití a že si jich váží.

2. Nevybírají si, koho budou poslouchat

Poslouchají všechny, s nimiž mluví, bez ohledu na jejich pozici nebo přesvědčení. Drží se zásady, že všichni jsme lidé a každý má co říci.

3. Věnují druhým plnou pozornost

Když s někým mluví, nepíší zároveň SMS, nesledují monitor počítače ani se nezabývají ničím jiným.

4. Nezabývají se tím, co mohou získat

Naopak se soustředí na to, co mohou poskytnout.

5. Nehrají si na důležité

Dobře vědí, že „důležitými“ lidmi se zabývají jen další „důležití“ lidé.

6. Vědí, že druzí jsou důležitější

Učí se od druhých a to považují za důležitější, než to, co již vědí a umějí.

7. Umějí pochválit

Sledují, co lidé kolem nich dělají dobře a vyjadřují jim za to poděkování. Pomáhají jim cítit se užitečně a úspěšně.

8. Dobře volí slova

vědí, že volba slov dokáže výrazně ovlivnit chování druhých. Vyhýbají se proto výrazům typu „musíte něco udělat“.

9. Nezapojují se do pomluv

Nemají respekt vůči pomlouvačům a nesnižují se na jejich úroveň. Nevysmívají se druhým.

10. Umějí si přiznat vlastní selhání

Charisma jde ruku v ruce s upřímností. Charismatický člověk se umí zasmát sám sobě a lidé se smějí s ní, nikoli jemu.

-kk-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com