Šikana na pracovišti - jak ji rozpoznat a jak se bránit

Existují dobří a špatní šéfové. Ti špatní se dále mohou dělit na šéfy pouze nepříjemné a šéfy – tyrany. Nepříjemný šéf není despotický a nevypočitatelný, takže zaměstnanci, který pro něj pracuje, nehrozí vcelku žádné psychické problémy. Šéf – tyran si však myslí, že má nad svými zaměstnanci absolutní nadvládu a chová se zcela iracionálně.

Šéf – tyran se pozná například tak, že:
* dělá sarkastické poznámky ohledně práce svých zaměstnanců,
* ponižuje zaměstnance při pracovních poradách,
* zaměstnanec trpí vždy po víkendu pocity nevolnosti, mnohdy i zvrací, děsí se příchodu do práce,
* v práci si ostatní kolegové od zaměstnance drží odstup, protože nechtějí být dalším cílem.

Podle průzkumu, který provedla jistá americká organizace, zakouší ponižování a týrání v práci jeden ze šesti pracovníků. 81% „tyranů“ se rekrutuje z řad vedoucích pracovníků. V tomto počtu je stejný podíl mužů i žen.

Postižený pracovník by neměl hledat pomoc v oddělení lidských zdrojů. Zaměstnanci tohoto oddělení mají v popisu práce podporu vedoucích pracovníků a šéfa – tyrana spíše chrání. Je třeba získat radu a pomoc od nezávislého zdroje, tedy někoho, kdo nemá nic společného s příslušnou organizací. Jestliže nepomůže ani nezaujatý člen vyššího vedení společnosti, je na čase uvažovat o změně zaměstnání.

**Datum vydání:** XI/2001
Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder