Sestavte svůj tým

Sestavit pracovní tým je někdy problém. Je totiž třeba dát dohromady skupinu jedinců, kteří se podílí na určitém společném projektu a cíli. Jestliže je tato skupina velmi volně organizovaná nebo pokud se její členové neznají příliš dobře, mohou nastat problémy. Článek poskytuje rady, jak zajistit správné fungování týmu.
1. Vytvářejte příležitosti k tomu, aby se lidé sešli a něco společně řešili. V každém projektu se objevují nové problémy, které vyžadují pružné řešení. Zároveň tak vzniká ideální příležitost k tomu, aby se lidé lépe poznali po pracovní stránce.
2. Využívejte zkušeností jednotlivých členů skupiny k dosažení společného cíle. Členové týmu by měli mít možnost sami iniciovat určité úkoly, měli by spolu pravidelně komunikovat (jinak může dojít k tomu, že jeden člověk dělá zbytečně dvojí práci) a tým by měl být za vykonanou práci o zásluze odměněn.
3. Proces vytváření týmu vyžaduje čas. Řím také nepostavili za jediný den. Lidé, kteří jsou najednou nuceni pracovat v týmu, byli dříve pravděpodobně pouhými podřízenými, kteří jen poslouchali příkazy. Je pro ně tudíž problematické si na práci v týmu zvyknout. Takovým zaměstnancům je třeba vysvětlit, že týmová práce je pro každého – nejen pro kolektivní typy.
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com