Schopnost řešení konfliktů mezi zaměstnanci je jednou z klíčových vlastností manažerů

Konflikty na pracovištích mohou vzniknout i ze zdánlivě banálních příčin. Za vším obvykle stojí dobře skrývaná nesnášenlivost mezi jednotlivými kolegy. Svůj podíl zde má však i větší tlak na trhu práce – lidé se snaží si udržet své místo za každou cenu a jsou stresovaní. Řešení těchto konfliktů je pak na vedoucím pracovníkovi.

Mnoho vedoucích pracovníků se ke své funkci dostalo proto, že byli dobří ve své práci. Mnohdy se však postupem času prokáže, že tito manažeři nejsou schopni řídit více lidí. Proto je nejdůležitější se zaměřit na správné fungování pracovního týmu – vedoucí musí komunikovat s ostatními členy týmu a přijímat od nich konstruktivní kritiku nebo ocenění.

V pracovních týmech někdy vznikají konkurenční vztahy. Jednotliví členové zamlčují ostatním důležité informace a snaží se získat nadvládu nad ostatními. Manažeři by měli zasáhnout včas, jinak se věci vymknou kontrole. Zároveň si však musí dávat pozor na to, aby nedělali ukvapené závěry.

**Datum vydání:** I/2002
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal