Reportáž: Naučit se kriticky myslet znamená přestat plýtvat energií a časem

Kritické myšlení by mělo být vlastní všem, kdo si chtějí osvojit umění „vybrat si pro sebe z velkého množství informací správně". Začnete přemýšlet v kontextu a v souvislostech, budete si hledat relevantní zdroje. Daný problém tak uvidíte z několika úhlů, a budete schopni vyhodnotit, jaké rozhodnutí je pro Vás momentálně to nejlepší. 

Kurz kritického myšlení.

Co vše má vliv na naše kritické myšlení?

  • Jak se nenechat „naočkovat" názory druhých?
  • Jak kriticky posoudit a vyhodnotit informace?
  • Jak změnit své naučené mentální vzorce - lze se naučit přemýšlet jinak?
  • Jak udržet pozornost a soustředění, schopnost jít si za svým?
  • Jak zvládnout a odolat manipulaci?

Na všechny tyto a další mnohé otázky odpovídá i kurz Kritického myšlení a vědomé všímavosti společnosti Salvia

Příjemnou a přátelskou atmosféru na workshopu vytvořila renomovaná lektorka Jitka Ševčíková.  Slovy: „Dnešní seminář vás naučí, jak si dovolit být férovým hráčem," zahájila kurz ve velice komorním složení (v maximálním počtu osmi osob). Seminář probíhal především formou praktických cvičeních. Velkým přínosem zde byly osobní zkušenosti a prožitky lektorky Jitky, zároveň bylo obohacující i sdílení našich účastnických poznatků, objevů a někdy i omylů.

Kritické myšlení má čtyři kroky

Evokace - vybavím si vše, co vím, uspořádám si to, prověřím to v diskusi s ostatními, srovnám si názory, zjišťuji, kdo je pro mě autorita.
 
Uvědomění - získávám informace, porovnávám je s tím, co vím, třídím je a propojuji, získávám odpovědi, moment „aha". 

Reflexe - shrnuji vše, k čemu jsem došel, ujasním si, co potřebuji vědět dál, jsem připraven informovaně se rozhodovat a jedna a přijímat za to zodpovědnost. 

Metareflexe - je reflexí předchozího kroku, přemýšlím o tom, jak jsem přemýšlel, a jak to budu praktikovat příště. 

Metoda kritického myšlení  „KÁVA": 

K - kontext

Á - akce 

V - výsledek (reflexe)

A - a co z toho plyne za poučení? (metareflexe) 

Po coffee breaku následovala pasáž o skepticismu. Za jeho pomoci dokážete rozeznat nepravdivé informace od těch relevantních, posoudit informace zvenčí, připustit, že obě strany se mohou mýlit, stimulovat k vytváření vlastních myšlenek. Je také prevencí před manipulací.

O té byla řeč hned vzápětí. Pro mě osobně bylo překvapením, že manipulace nemusí být vždy vnímána z negativního pohledu. Všichni účastníci si měli vymyslet několik konkrétních příkladů k manipulaci v rodině, v zaměstnání, v kolektivu přátel, v médiích, v politice a v obchodu. Jednotlivé návrhy lektorka poctivě rozebírala a vytvořila se tak nenucená debata o manipulaci jako takové. Vyzkoušeli jsme si také několik kontra manipulačních technik, které se výborně mohou hodit jak v pracovním, tak osobním životě.

V závěru kurzu jsme se dozvěděli, co je informační balast, který popisuje a shrnuje věta lektorky Ševčíkové: „Naše uši a mysl nejsou odpadkový koš." Proto je dobré zamyslet se nad tím, čemu bude lepší se vyhnout, a co si k sobě pustíme za informace. 

„Není důležité milovat nebo nenávidět. Důležité je pochopit," zakončila Jitka Ševčíková celodenní kurz, který se po celou dobu nesl v optimistické náladě a příjemném duchu. 

Podrobné informace o kurzech společnosti Salvia naleznete také ZDE

Kurz je určen pro:
manažery, leadry, živnostníky i majitele firem, pro všechny, kteří se chtějí umět správně rozhodovat v souladu sami se sebou i okolím