Profesionální koučování si získalo oblibu u mladých lidí

Studie Mezinárodní organizace koučů ICF s názvem Global Consumer Awareness Study ukázala, že povědomí o profesionálním koučování je nejsilnější mezi lidmi ve věku 25 až 34 let. Ti jsou také nejspokojenější se svými zkušenostmi z koučování a častěji doporučují koučink ostatním než starší generace.

Mladí lidé vidí v koučování pomoc při dosahování svých profesionálních cílů především proto, že hned v počátcích své kariéry musejí čelit ekonomické nejistotě a vysoké míře nezaměstnanosti.

Prezidentka ICF Giovanna D'Alessiová považuje výsledky studie za slibné nejen pro rozvoj a udržitelnost odvětví koučinku, ale také pro řadu dalších oborů, které mohou těžit z principů a zkušeností reprezentovaných mladou generací v organizacích.

Nejčastější motivací mladých je rozvoj kariéry

Rozšíření profesionálních kariérních příležitostí označilo za primární důvod spolupráce s kouči 46,5 % lidí ve věku 25 až 34 let. 41,6 % uvedlo na prvním místě optimalizaci osobní či týmové výkonnosti a také zlepšení obchodních strategií. Všechny ostatní věkové skupiny respondentů (35-44 let, 45-54 let a více než 55 let) volí koučink především za účelem optimalizace výkonnosti.

Výzkum Global Consumer Awareness Study zpracovalo pro ICF mezinárodní výzkumné oddělení společnosti PwC. Zúčastnilo se jej 15 tisíc lidí z 20 zemí.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer