Proč rozvíjet druhé

Pokud nejste přímo manažer lidských zdrojů, rozvoj ostatních nemusí být na vašem seznamu dlouhodobých úkolů. Rozvoj vůdců a plánování následnictví však již nejsou jen odpovědností výlučně oddělení lidských zdrojů. I ostatní manažeři by dnes měli spolupracovat na posilování firemního talentu a vůdcovství. Rozvoj zaměstnanců přináší mnoho výhod:

- Pomáhá vám udělat vaši práci. Máte ve své pracovní skupině správné dovednosti a znalosti? Pokud ne, jak je získáte – zejména, když nemůžete přijímat nové lidi? Pokud ano, jak si je uchováte a přizpůsobíte v čase? Když propojíte cíle rozvoje zaměstnanců s prací, kterou potřebujete udělat, vy i vaše firma budete výkonnější.

- Připravuje náhrady. Jste připraveni na fluktuaci zaměstnanců v klíčových pozicích? Snažte se minimalizovat ztráty způsobené odchodem klíčových zaměstnanců tím, že si vychováte další lidi připravené přijmout nové role a odpovědnosti.

- Rozvíjí mezilidské dovednosti. Jestliže je váš tým odpovědný za efektivní jednání s lidmi, vybudování vůdcovské kapacity je u nich klíčové. Součástí vaší práce je pochopení a rozvoj interpersonálních dovedností, které jim umožní být efektivními vůdci.

- Udržuje vaši aktuálnost. Ani rozvoj vás samotných není žádný luxus. Vy i vaši lidé byste měli být schopni učit se a přizpůsobovat změnám. Pokud si společně vyjasníte potřeby, očekávání a cíle, získáte nový pohled na svůj vlastní rozvoj a nové výzvy.

- Dokazuje vaši schopnost vést. Vaše reputace efektivního Lída se posílí, když budete tím, kdo investuje do rozvoje druhých.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership