Připomínky zaměstnanců v koši nekončí

V současném konkurenčním prostředí přežijí pouze ty společnosti, které budou schopny se neustále přizpůsobovat potřebám zákazníků, průběžně inovovat a snižovat náklady. Firma však musí také umět identifikovat příležitosti k těmto změnám. A kdo jiný by měl umět tyto možnosti odhalovat, než linioví zaměstnanci – tedy ti, kteří jsou nejblíže výrobním procesům, výrobkům, zákazníkům a obchodním partnerům? Až dosud neexistoval téměř v žádné firmě ucelený systém, který by začleňoval doporučení zaměstnanců do podnikové strategie, o implementaci navržených změn ani nemluvě.

Manažeři, kteří chtějí program připomínek zaměstnanců vylepšit nebo nově zavést, by měli dbát na následující doporučení:
* Sestavte nezávislý tým pro účely hodnocení. Tento tým by měl dohlížet na to, aby byl program implementován ve všech odděleních společnosti. Členy týmu by měli být lidé, kteří jsou vstřícní ke změnám a chápou, jak celá struktura podniku funguje.
* Stanovte pravidla programu, tedy to, jakým způsobem a kam mohou zaměstnanci podávat své připomínky a jakého druhu by měly tyto připomínky být. Kromě tradiční schránky je možné zavést speciální e-mailovou adresu nebo hlasovou schránku.
* Definujte strukturu odměňování. Nejběžnějším způsobem je finanční odměna ve výši určitého počtu procent z úspor, které firma dosáhne díky námětu. Dalšími možnostmi jsou například dárková poukázka, placená dovolená apod.
* Jmenujte manažera programu. Ideálním kandidátem je osoba na manažerské pozici, jejíž pracovní náplň přesahuje jednotlivá odvětví (např. osoba z oddělení lidských zdrojů, zajišťování kvality apod.). Tento člověk by měl fungovat jako prostředník mezi zaměstnanci a hodnotícím týmem.
* Poskytněte vedoucím manažerům potřebné školení a snažte se eliminovat jejich obavy z průběhu celé iniciativy.
Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101