Při mentorování se učí obě strany

Mentorování není přínosné pouze pro mentorované,ale také pro samotné mentory. Ukázal to alespoň výzkum personální agentury Robert Half Management Resources v Kanadě. Více než polovina z 270 oslovených kanadských finančních ředitelů, kteří si vyzkoušeli roli mentorů, v něm uvedla, že největším přínos mentorování vidí ve spokojenosti plynoucí z pomoci druhým. Další výhody pak zahrnují zdokonalení vůdcovských dovedností (22 % respondentů) a udržení kroku s nejnovějšími trendy v oboru (18 % respondentů).

Chtějí-li firmy využít mentoringových programů naplno, měly by:

  • Vyzývat mentory, aby zvážili své silné stránky tím, že se zamyslí, čemu nejhodnotnějšímu se kdy naučili, a co tudíž mohou nabídnout méně zkušeným kolegům.

  • Nespoléhat na jen formální programy, ale také podporovat potenciální mentory v tom, aby si sami nacházeli kolegy, jimž mohou pomoci, a podle toho rozšiřovat nabídku.

  • Všímat si nejen čerstvých absolventů, ale zaměstnanců na všech úrovních, kteří chtějí postoupit na vyšší úroveň nebo hledají změnu.

  • Připomínat mentorům, aby naslouchali svým svěřencům, než je začnou kamkoli směřovat. Někdy budou potřebovat pouze vyslechnout.

-kk-

Zdroj: Canadian HR Reporter - server kanadského magazínu o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Canadian HR Reporter