Přesčasy lze vyplácet měsíčním paušálem

Možnost sjednat výši mzdy již s přihlédnutím ke konané práci přesčas nový zákoník práce sice zrušil, právní úprava však nevylučuje poskytování mzdy za předpokládanou práci přesčas určitou paušální částkou.

Její výše musí respektovat práva zaměstnance na dosaženou mzdu a příplatek alespoň 25 procent z průměrné mzdy za eventuální práci přesčas. Kontrolním orgánům to však bude nutné prokázat.

Zaměstnavatel a vedoucí pracovníci tak budou moci od 1. ledna 2008 sjednat mzdu takovým způsobem, že v ní bude obsažená i kompenzace za práci přesčas. Tedy v rámci limitu 150 hodin nařízené práce přesčas v kalendářním roce.

-hp
Zdroj: ManagerWeb.cz - Portál společnosti Economia Online (ihned.cz) zaměřený na management
Zobrazit přehled článků ze zdroje ManagerWeb.cz